Anmälan nivåtest

Viktig information om nivåtest

Med anledning av Coronaviruset, tar vi emot endast en person per tillfälle för test. Vi vill därför att du som inte har någon brådska med att göra nivåtest avvaktar med din anmälan tills vidare. Du som däremot planerar att börja studera snarast, är välkommen att göra en anmälan för nivåtest. Om du inför testdagen skulle känna minsta symptom på förkylning, feber eller hosta vill vi att du stannar hemma och bokar om din tid och gör ditt test en annan dag.

På den här sidan kan du anmäla dig för att göra nivåtest/förkunskapstest i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska eller naturvetenskap. Läs igenom informationen på den här sidan innan du anmäler dig.

Vem kan göra nivåtest?

Du måste vara folkbokförd i Solna kommun. Bor du i annan kommun än Solna ska du kontakta din hemkommun för att göra nivåtest.
Har du ett samordningsnummer kan du anmäla dig till nivåtest.

Du kan inte göra nivåtest om du redan studerar i ämnet.
Du får göra test om du inte har betyg i ämnet eller om du har ett betyg eller test som är äldre än 6 månader.

Nivåtest svenska

Om du inte kan någon svenska alls ska du anmäla dig till sfi (svenska för invandrare). Anmälan till sfi finns på webbplatsen https://vux.solna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

If you do not speak or understand any Swedish, then instead of doing the test you will have to fill in an application for SFI (Swedish for immigrants). The sfi-application is on website https://vux.solna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nivåtest ger inget betyg

Vill du ha ett betyg i en kurs och du anser att du har tillräckliga kunskaper hänvisas du till att göra en prövning. Information om prövning finns på webbsidan Ansökan och kursutbud komvux/Information om prövning och validering.

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Jag vill göra test i (välj ett ämne): * (obligatorisk)
Jag vill göra test i (välj ett ämne):


Har du betyg eller andra kunskaper i ämnet du vill göra test i? * (obligatorisk)
Har du betyg eller andra kunskaper i ämnet du vill göra test i?Önskemål om dag och tid när du vill göra test. (Välj gärna flera alternativ) * (obligatorisk)
Önskemål om dag och tid när du vill göra test. (Välj gärna flera alternativ)

Har du dokumenterad inlärningsproblematik som dyslexi eller ADHD? Behöver du anpassning vid test?
Har du dokumenterad inlärningsproblematik som dyslexi eller ADHD? Behöver du anpassning vid test?

Viktig information om anmälan

Med anledning av Coronaviruset, tar vi emot endast en person per tillfälle för test. Vi vill därför att du som inte har någon brådska med att göra nivåtest avvaktar med din anmälan tills vidare. Du som däremot planerar att börja studera snarast, är välkommen att göra en anmälan för nivåtest. Om du inför testdagen skulle känna minsta symptom på förkylning, feber eller hosta vill vi att du stannar hemma och bokar om din tid och gör ditt test en annan dag.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad