Hannebergs förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Hannebergsgatan 21, 171 68 Solna
Kommunal
Visa karta

Hannebergs förskola

Vår förskola ligger nära parkområdet med en fin gård som inbjuder till lek under stora uppvuxna träd som ger skugga varma sommardagar.

Om oss

Välkommen till Hannebergs förskola. Vi grundar vår verksamhet på glädje i vardagen och uppmanar till delaktighet samt ser till mångfald och ömsesidig respekt. Vi skapar lärande genom undervisning i både planerade och spontana aktiviteter. Vi arbetar aktivt med barnen runt sagor och berättande och vi skapar läsmiljöer både ute och inne. Inomhus- samt utomhusmiljön planeras och organiseras utifrån barnens intressen, behov, lek och kreativitet och uppmuntrar till lärande och utveckling.

Vårt arbetssätt utgår från läroplanen för förskolan, barnens frågor och intressen kopplat till ett utforskande arbetssätt med hjälp av digitala verktyg samt pedagogisk dokumentation. Vår förskola erbjuder fantastiska tillfällen till lärande och gemenskap i gruppen. Vi ser även till varje barns enskilda behov och vi arbetar för att förskolan skall vara en trygg och utvecklade plats där alla skall känna sig välkomna.

Maten på förskolan tillagas av förskolans kock. Minst en gång i veckan är måltiderna vegetariska, vi strävar efter att köpa ekologiska/kravmärkta livsmedel i så stor utsträckning som möjligt. Vi samtalar med barnen om vad vi äter, var maten kommer ifrån och hur vi tar om hand våra matrester på bästa sätt.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 14 februari och 20 mars är det visning av Hannebergs förskola, klockan 09.15-10.00.

Vänligen anmäl närvaro senast tre dagar för visning i mejl till biträdande rektor Krista Rosenberg. Deltagande i visningen förutsätter att man är frisk. Välkommen!

Kontaktinformation

Hannebergs förskola

Rektor

Hasija Duric
hasija.duric-salom@solna.se

Biträdande rektor

Krista Rosenberg
krista.rosenberg@solna.se

Administratör

Maria Topcov
maria.topcov@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Kosmos
072-583 15 21

Månen
072-583 15 19

Solen
072-583 15 17

Stjärnan
072-583 15 18

Karta

Senast uppdaterad