Ansök om stöd vid psykisk funktionsnedsättning

Du som bor i Solna, är mellan 20-65 år och har en psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter i din vardag har möjlighet att ansöka om stödinsatser.

För att ha rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen ska du ha behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Insatserna är frivilliga och det är endast du själv eller din ställföreträdare som kan ansöka om stöd.

Hur du ansöker

Du kan ansöka om stöd genom att fylla i en ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka in den till adressen nedan.

Adress:

Vuxenenheten
Socialförvaltningen
Englundavägen 13, 2 tr
171 86 Solna

Det går också bra att ansöka om stöd genom att ringa till vuxenenheten på telefon 08-746 11 78. Telefontiderna är vardagar 9:00-16:00. Lunchstängt 12:00-13:00.

Vad händer sen?

Efter att du skicka in din ansökan kommer en socialsekreterare att kontakta dig för att boka tid för utredningssamtal. Det är socialsekreteraren som utreder, bedömer samt fattar beslut om hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Som en del i utredningen kommer socialsekreteraren bland annat att be om ett läkarintyg där det framgår vilka diagnoser du har och vad det ger för svårigheter i vardagen. Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga det.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad