Tillstånd, regler och tillsyn

Som kommun ansvarar Solna stad för tillsyn inom flera områden, till exempel brandsäkerhet, avfallshantering, livsmedel och ventilation. Med tillsyn menas kontroll av att lagar och riktlinjer följs för verksamheten. Du som företagare ansvarar för att reglerna följs och att det finns rutiner för egenkontroll. Solna stad ansvarar också för tillstånd och lov inom flera områden.

På den här sidan hittar du övergripande information och regler för de områden där Solna stad ansvarar för tillstånd och tillsyn.

I vår tillståndsguide får du hjälp steg-för-steg med hur du ansöker om tillstånd.

 

Alkohol- och tobaksförsäljning Visa Dölj

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor Visa Dölj

Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor inom hela kommunen. Denna regel gäller inte i de fall tillstånd inte erfordras enligt ordningslagen. Solna stad ger inte ut några tillstånd för fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor.

Läs mer om tillstånd för fyrverkerier på Polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se även Solna stads lokala ordningsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Livsmedel Visa Dölj

Parkering Visa Dölj

Skola, förskola och annan pedagogisk verksamhet Visa Dölj

Anmälan och tillsyn av offentlig lokal (skola, förskola och pedagogisk verksamhet som exempelvis familjedaghem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet)

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Servicemätning Visa Dölj

Solna stad deltar i Sveriges Kommuner och Regioners kundundersökning "Insikt" som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning.

Mer information om kundundersökningen "Insikt".

Kontakta oss

Senast uppdaterad