Tillstånd, regler och tillsyn

Som kommun ansvarar Solna stad för tillsyn inom flera områden, till exempel brandsäkerhet, avfallshantering, livsmedel och ventilation. Med tillsyn menas kontroll av att lagar och riktlinjer följs för verksamheten. Du som företagare ansvarar för att reglerna följs och att det finns rutiner för egenkontroll. Solna stad ansvarar också för tillstånd och lov inom flera områden.

På den här sidan hittar du övergripande information och regler för de områden där Solna stad ansvarar för tillstånd och tillsyn.

I vår tillståndsguide får du hjälp steg-för-steg med hur du ansöker om tillstånd.

 

Alkohol- och tobaksförsäljning Visa Dölj

Livsmedel Visa Dölj

Parkering Visa Dölj

Servicemätning Visa Dölj

Solna stad deltar i Sveriges Kommuner och Regioners kundundersökning "Insikt" som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning.

Mer information om kundundersökningen "Insikt".

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad