Söka bidrag

En förening behöver vara regist­rerad som en Solna­förening för att kunna få ekonomiskt stöd från staden. Olika bidrags­regler gäller för olika typer av verksam­heter.

Det lokala aktivitetsstödet (LOK) betalas ut när en förening redovisat sina aktiviteter till kommunen. Rutinerna för redovisning är delvis olika för idrottsföreningar jämfört med övriga föreningar.

Ansök om lokalt aktivitetsstöd (LOK)

Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet som är registrerade i Solnas föreningsregister kan söka ledar­utbildnings­bidraget.

Villkoren för att söka externa och interna ledarutbildnings­bidrag hittar du i dokumentet Föreningar i Solna, avsnitt 3.3 och 3.4.

Ansökan om ledarutbildnings­bidrag gör du i Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som inloggad representant för en registrerad Solnaförening.

Föreningar med barn- och ungdoms­verksamhet samt vuxen- och pensionärsföreningar med samhällsnyttig verksamhet och som är registrerade i Solnas föreningsregister kan söka projektbidrag.

Följande föreningar och verksamheter kan inte söka projektbidrag

  • Föreningar som regelmässigt erhåller bidrag från religiösa samfund
  • Korporationsföreningar
  • Skolidrottsföreningar eller verksamhet i skolans regi
  • Supporterföreningar
  • Opinionsbildande och/eller politiska föreningar
  • Andra föreningar för vilka bidrag utgår enligt särskilda bestämmelser.
  • Föreningar som bedriver verksamhet i bolagsliknande former (ex. tidsbegränsad kursverksamhet eller uppdrags­verksamhet)
  • Nöjeskonsumtion (t.ex. bio, konserter)

Villkoren för att söka projektbidrag hittar du i dokumentet Föreningar i Solna, avsnitt 3.5 Projektbidrag.

Ansökan om projektbidrag gör du i Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som inloggad representant för en registrerad Solnaförening.

Villkoren för att söka kulturprojekt­bidrag hittar du i dokumentet Förening i Solna stad, avsnitt 4. Kulturprojekt­bidrag.

Ansök om kulturprojektbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter genomfört projekt ska du redovisa med hjälp av blanketten Redovisning av kulturprojekt­bidragWord (word, 138 kB)

Andra bidrag till kultur­verksamhet

Om du inte kan söka Solna stads kulturprojektbidrag, finns det andra möjligheter att få kulturstöd. På Kulturrådets webbplats finns flera exempel.

Kulturrådet: Andra vägar till finansieringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till pensionärsföreningar i Solna hanteras av föreningarna i samråd med Äldreforum och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om bidrag till en ideell och samhällsnyttig lokalförening eller liknande sammanslutning som inte tillhör någon av ovanstående föreningstyper.

Villkoren för bidrag till pensionärs­föreningar hittar du i dokumentet Förening i Solna stad, avsnitt 6. Övriga föreningar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad