Bild av tunnelbaneentré
Frösunda, Haga, Hagalund, Råsunda
Trafik & infrastruktur
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Ny tunnelbana genom Solna

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arena­staden i Solna. Den nya linjen får färgen grön och knyts samman med nuvarande gröna linjen vid Odenplan. Att bygga ut tunnel­banan i denna sträckning ger Hagastaden, Hagalund och Arenastaden en god kollektivtrafik­försörjning och stimulerar därigenom byggandet av bostäder. Utbyggnaden är också viktig för att öka tillgänglig­heten till National­arenan för fotboll och Mall of Scandinavia i Arena­staden samt till vård och forskning vid Nya Karolinska Solna (NKS) och Karolinska Institutet.

Vad planeras?

Den nya tunnelbanelinjen utgörs av cirka fyra kilometer långa spårtunnlar under mark som sträcker sig mellan Odenplan och Arenastaden. Väster om Odenplan kommer linjen att ansluta till den befintliga gröna linjen. Sträckan förses med tre stationer vid Hagastaden, Hagalunds industriområde och Arenastaden.

Vid två lägen kommer permenenta servicetunnlar upp till markytan, i Tomteboda (via en befintlig servicetunnel till Citybanan) samt i Arenastaden intill Dalvägen. Mellan Västra vägen/Solstigen och Solnavägen placeras en mynning till en arbetstunnel som kommer att användas under byggskedet. Den nya sträckningen av den gröna linjen är till övervägande del en anläggning under mark. Ovan mark finns entrébyggnaderna till stationerna och tunnelmynningarna och även anläggningar som tryckutjämnings- och brandgasschakt samt ventilationsanläggningar.

Läs mer om tunnelbanan till Arenastaden på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beskrivning av planprocessen

Utbyggnaden av tunnelbanan prövas dels genom framtagande av detaljplan och dels genom upprättande och fastställande av en järnvägsplan. Av detta skäl upprättas detaljplanen enligt plan- och bygglagens särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande.

Järnvägsplanen har utgjort huvudprocessen, vilket innebär att samråd skett inom ramen för järnvägsplanen. Till granskningen har separata handlingar tagits fram och granskning sker därmed både av detaljplan och järnvägsplan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Den 26 augusti 2019 antog kommun­fullmäktige detaljplanen för Tunnelbana till Arenastaden, §121.
Detaljplanen har vunnit laga kraft 7 juli 2020.


Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2020-09-02 12.17
Plankarta.pdf Pdf, 15 MB. 15 MB 2020-09-02 12.42

Tidplan

  • Startskede December 2014
  • Samråd 17 november - 14 december 2014, 2 december 2015 - 15 januari 2016, 26 oktober – 15 november 2016, januari 2017
  • Granskning Sommaren 2017; hösten/vintern 2018
  • Antagen Kommunfullmäktige antog detaljplanen 26 augusti 2019, §121
  • Laga kraft 2020-07-07

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad