Boende­stöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning

Boendestöd innebär att du får praktiskt och pedagogiskt stöd av en boendestödjare. Boendestödjaren arbetar tillsammans med dig så att du i så hög utsträckning som möjligt ska kunna möta och hantera vardagslivets olika situationer på egen hand.

Boendestöd är en kostnadsfri insats som du ansöker om hos omvårdnadsförvaltningens LSS-enhet om du omfattas av LSS personkrets.

Se även boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Boendestödjaren hjälper dig med att bland annat:

  • Skapa struktur i vardagen
  • Betala räkningar
  • Gå igenom papper och post
  • Sköta hemmet
  • Gå och handla
  • Gå ut på promenader
  • Kontakt med myndigheter och sjukvården

Boendestödet anpassas efter dina behov och är kostnadsfritt.

Utförare av boendestöd i Solna

Utförare av boendestöd i Solna

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad