Så fattar vi beslut

Kommunfullmäktige bestämmer om stadens budget, planer, mål
för framtiden och stadens stora frågor.

Nämnderna bestämmer om enskilda frågor
och mer detaljerade frågor för varje område.

När du som bor i Solna skickar ett förslag
kan det ta lång tid och många möten
innan det finns ett beslut om ditt förslag.
Men att arbeta på det här sättet
är viktigt för en demokrati.

Så här arbetar kommunen
med ditt förslag:

1. Ditt förslag blir ett ärende.

Ditt förslag skickas till den nämnd
som ansvarar för det som förslaget handlar om.
Nämnden skapar ett ärende.
Det betyder att alla dokument
som hör ihop med förslaget
får ett gemensamt nummer, diarienummer.
Ärendet registreras och är offentligt.
Vem som helst kan be att få läsa ärendet.

2. Vem ska bestämma om ditt förslag?

Någon måste bestämma om ditt förslag. Ibland kan det vara en tjänsteman på förvaltningen.
Ibland måste nämnden ta beslutet.

Om det är en stor fråga
ska kommunfullmäktige bestämma.
När ett ärende har skapats
bestämmer nämnden också vem som sedan
ska besluta om ärendet.

3. Remittering – andra ska säga vad de tycker

Det är viktigt att veta allt positivt och negativt med förslaget.
Därför kan ärendet skickas på remiss. Det betyder att andra nämnder till exempel
ska säga vad de tycker om förslaget.

4. Handläggning – samla all information

En tjänsteman på en förvaltning handlägger ärendet.
Det betyder att tjänstemannen samlar all information
som är viktig för att bestämma om ditt förslag.
Det kan vara till exempel lagar, ekonomi samt positiva och negativa saker med förslaget.

5. Nämnden beslutar

Nämnden får sedan all information om ärendet
innan nämnden ska ha sitt möte.
På mötet bestämmer sedan nämnden om ärendet.

6. Kommunfullmäktige beslutar

Om kommunfullmäktige ska bestämma måste nämnden först ha lämnat ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska tala om för kommunfullmäktige
vad styrelsen tycker om ärendet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad