Anpassad skola

Anpassad skola är en egen skolform för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte har förutsättningar att uppfylla grundskolans eller gymnasieskolans betygskriterier.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola finns för årskurserna 1–9.

Utbildningen är utformad i ämnen och ämnesområden eller som en kombination av dessa. Den kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplan.  

Elev som har rätt att gå i anpassad grundskola kan ha sin placering som integrerad elev på en grundskola eller gå i en anpassad grundskola. Elevens utbildning följer de styrdokument för den skolform som eleven är mottagen i.

Det är barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad som fattar beslut om en elev har rätt att gå i anpassad grundskola. Det görs efter en utredning som består av fyra fristående bedömningar:

  • pedagogisk bedömning 
  • psykologisk bedömning 
  • medicinsk bedömning
  • social bedömning 

Läs mer om anpassad grundskola i en broschyr från Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den kan laddas hem eller beställas i tryckt form.

Anpassade grundskolor i Solna stad Visa Dölj

Observera att fristående verksamheter själva ansvarar för antagning av elever i anpassad grundskola.

Anpassad gymnasieskola

Alla program i anpassad gymnasieskola är fyraåriga och finns som yrkesinriktade nationella program och individuella program.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad utreder och beslutar om rätten att gå i anpassad gymnasieskola.

Anpassade gymnasieskolor i Solna stad Visa Dölj

Observera att fristående verksamheter själva ansvarar för antagning av elever i anpassad gymnasieskola.

Ansök om plats på anpassad gymnasie­skola

Ansökan till anpassad gymnasieskola görs på Gymnasieintagningen Stockholms läns webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad