Uppföljning av hälso- och sjukvård

Uppföljning av hälso- och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Till grund för uppföljningen ligger en patiensäkerhetsberättelse, som tas fram av stadens vårdgivande verksamheter.

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver:

  • Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • Vilka resultat som uppnåtts

  Kontakta oss

  Solna stads kontaktcenter

  08-746 10 00

  Senast uppdaterad