Vård­samverkan i Solna stad

Vårdsamverkan i Solna är ett samarbete mellan Danderydsgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken, vårdcentraler, primärvårdsrehab, ASIH och omvårdnadsförvaltningen i Solna stad.

Syftet med samverkan är att tillsammans kontinuerligt utveckla vården och omsorgen för Solnabor 65 år och äldre, bosatta i ordinärt boende. På den här sidan hittar du de samverkansdokument som finns framtagna.

Vårdcentral Visa Dölj

Distriktssköterskor/sjuksköterskor

Läkare

Undersköterskor, kuratorer och övrig personal

Delegering

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad