Resebidrag

Solna stads internationella kommitté har möjlighet att ge resebidrag för internationella studieresor till elever, ungdomar och ideella föreningar i Solna.

Ansökan om resebidrag till internationella studieresor.  Resan ska bidra till att ge barn och unga kunskaper och färdigheter de behöver för att studera och arbeta i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. 

Målgrupp

Bidraget kan sökas av följande organisationer/verksamheter i Solna: 

  • Grund- och gymnasieskolor
  • Fritidsverksamheter
  • Ideella föreningar som får föreningsbidrag från Solna stad

Bidrag kan sökas för följande grupper:

  • Skolklasser och elevgrupper
  • Barn- och ungdomsgrupper som deltar i fritidsverksamhet
  • Ideella föreningar kan söka resebidrag för de barn och ungdomar som är Solnabor.

Bidrag kan inte sökas för anställda i Solna stad eller av politiska partier.

Resebidrag kan beviljas med maximalt 1 500 kronor/person dock max 30 000 kronor/grupp. Vid ett och samma ansökningstillfälle kan en och samma organisation t.ex. skola, fritidsanläggning eller sektion i förening maximalt beviljas 30 000 kronor.

Beslut och genomförande

Beslut om bidrag fattas av Internationella kommittén. Resa måste genomföras och rapporteras under det år då beslutet fattades.

Någon ansökningsomgång kommer inte att kunna genomföras under hösten på grund av den pågående pandemin.

Ansökan resebidrag

Läs igenom riktlinjer Anvisning - Resebidrag för internationella studieresor Pdf, 322 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 322 kB) innan du fyller i ansökan.

Ansök om resebidrag för internationella studieresor via självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad