Friskvård för seniorer

Som senior i Solna erbjuds du aktiviteter för en aktiv och meningsfull vardag. Friskvårdsarbetet bedrivs inom stadens förebyggande verksamhet.

Målet med friskvårdsarbetet är att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter som tilltalar Solnas seniorer, där man ges möjlighet att stärka och/eller bibehålla fysiskt och psykiskt välbefinnande.

På grund av coronapandemin har många aktiviteter behövt ställas in eller anpassas efter de rådande rekommendationerna. Tills vidare läggs aktivitetsprogram för seniorer månadsvis, där såväl friskvård som sociala aktiviteter kan ingå.

Aktiviteter för seniorer oktober 2021

Hälsoprojektet 65+.

Träningsgrupper för 90+.

Vandringsprogrammet.

Varje seniorträff har ett förtroenderåd som tillsammans med personalen planerar och arrangerar olika trevligheter.

Kom igång med seniorgymnastik hemma och utomhus Visa Dölj

Den förebyggande verksamheten på omvårdnadsförvaltningen i Solna stad har tagit fram filmer med tips på seniorgymnastik som du kan utföra i hemmet eller utomhus.

Sittgymnastik

Styrketräna utomhus

Stavgångspromenad med styrkeövningar

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad