Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning riktar sig till vuxna över 20 år med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som behöver förbättra eller komplettera tidigare utbildning.

Anpassad utbildning för vuxna erbjuder studier som motsvarar anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Utbildningen vänder sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

  • Studierna är avgiftsfria.
  • Du får en individuell studieplan.
  • Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg.

Om du förlorar arbetsinkomst kan du söka ersättning från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vill du veta mer eller ansöka?

Utbildning erbjuds i samverkan med skolor i andra kommuner.

Kontakta någon av skolorna nedan för mer information.

Solna Vuxenutbildning

Telefon: 08-746 10 00

Komvux Rosenlund i Stockholm

Telefon: 08-508 33 249

Lärvux Sigtuna

Telefon: 073-6663360

Lärvux Täby

Telefon: 08-55 55 8490

Mer information om anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå finns att läsa på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad