Johto ja organisaatio

Solnan kaupunki on yksi Ruotsin 290 kunnasta. Kunta vastaa suurimmaksi osaksi paikallisesti alueensa yhteiskunnallisista palveluista. Kaupungilla on sekä kunnallislain määrittämiä velvoittavia tehtäviä että asukkaiden valitsemien poliitikoiden päätettävissä olevia tehtäviä.

Solnan kaupunki vastaa muun muassa päivähoidosta, koulusta, sosiaalipalveluista sekä vanhustenhoidosta. Muita vastuualueita ovat kaupunkiympäristö, uusyrittäjyys, kulttuuri ja vapaa-aika.

Solnan kaupungin on lain mukaan huolehdittava seuraavista toimista:

 • päivähoitotoiminta ja koululaisten iltapäivähoito
 • esikoulu, peruskoulu, lukio ja erityiskoulu
 • kunnallinen aikuiskoulutus
 • ruotsin kieli maahanmuuttajille
 • sosiaalipalvelut, mukaan lukien yksilö- ja perhehuolto
 • vanhuksista ja toimintarajoitteisista huolehtiminen
 • terveyden- ja sairaanhoito palveluasunnoissa
 • kaupunkisuunnittelu ja rakentamiseen liittyvät kysymykset
 • terveyden ja ympäristön suojelu
 • puhtaanapito ja jätteidenkäsittely
 • pelastustoimi
 • vesi ja viemäröinti
 • kirjasto
 • kriisivalmius
 • joukkoliikenne (yhdessä maakäräjien kanssa)
 • asuntoasiain palvelut
 • holhoustoimi.

Kansan valitsemat poliitikot

Kunta on demokraattisesti johdettu järjestelmä. Se tarkoittaa sitä, että sinä päätät kaikkien muiden kunnallisvaaleissa äänestävien solnalaisten kanssa, ketkä Solnan kaupunkia johtavat. Kunnan asukkaiden valitsemat poliitikot tekevät päätöksiä päätösvaltaisissa toimielimissä, kuten kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa ja lautakunnissa, joilla on omat vastuualueensa.

Toimialat ja viranhaltijat

Luottamustoimiin valituilla lautakunnissa vaikuttavilla poliitikoilla on apunaan kunkin lautakunnan toimialan viranhaltijoita. Solnan kaupungin korkein viranhaltija on kaupunginjohtaja.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Kunnanvaltuusto päättää aina vuoden lopulla seuraavan vuoden talouskehyksestä, veroasteesta sekä taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad