Utförare korttidstillsyn

Ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov kan beviljas korttidstillsyn, även kallat ungdomsfritids.

Ungdomsfritids fungerar som andra fritids men är anpassat till målgruppens förutsättningar och behov.

Ansökan görs via upphandlingsverktyget Mercell Tendsign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och publiceras på Upphandlingsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Opic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Ersättningar Visa Dölj

Ersättningar för verksamheter upphandlade enligt LOV för året 2024:

Korttidstillsyn pris per månad i kronor

Nivå

Heltid, 4-5 dagar/vecka

Deltid, 1-3 dagar/vecka

1

11 588

6 665

2

15 111

8 687

3

16 724

9 617

4

20 348

11 700

5

22 357

12 856


Forum Carpe Visa Dölj

Kompetensutveckling för dig som arbetar inom funktionshinderområdet

Arbetar du inom området stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri eller i kommunernas HSL-organisation? I så fall har du möjlighet att genom Forum Carpe anmäla dig till kurser, föreläsningar, seminarier och nätverksträffar som riktar sig till exempelvis handläggare, stödassistenter och chefer inom funktionshinderområdet.

Forum Carpes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om utbudet och vilka kurser och nätverk som kan vara aktuella för just dig. Där finns också material och verktyg för vardagsutveckling samt tips och metoder som kan underlätta i yrkesrollen.

Forum Carpe är en samverkan mellan Stockholms stad och kommuner i länet inom funktionshinderområdet. Genom forumets organisation med utsedda representanter från medverkande kommuner identifieras gemensamma behov som formar verksamhetens inriktning och utbud av kompetensutveckling.

Det övergripande syftet med Forum Carpes verksamhet är att främja kompetens- och verksamhetsutveckling liksom en kunskapsbaserad praktik som leder till insatser av god kvalitet inom funktionshinderområdet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad