Utförare korttidstillsyn

Ersättningar för LSS-verksamheter och Boendestöd upphandlade enligt LOV 2020

Korttidstillsyn pris per månad i kronor

Nivå

Heltid, 4-5 dagar/vecka

Deltid, 1-3 dagar/vecka

1

10 866

6 249

2

14 168

8 145

3

15 681

9 017

4

19 079

10 971

5

20 963

12 054


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad