Utförare korttidstillsyn

Ersättningar Visa Dölj

Ersättningar för LSS-verksamheter och Boendestöd upphandlade enligt LOV 2021

Korttidstillsyn pris per månad i kronor

Nivå

Heltid, 4-5 dagar/vecka

Deltid, 1-3 dagar/vecka

1

10 974

6 312

2

14 310

8 226

3

15 838

9 107

4

19 270

11 081

5

21 173

12 175


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad