Tillgänglighetsguide

Solna ska vara en stad för alla. En god fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning.

På den här sidan kan du läsa mer om hur den fysiska tillgängligheten ser ut i Solna stads verksamheters offentliga lokaler.

Denna guide tar enbart med offentliga lokaler, platser alla kan besöka. Vissa verksamheter har flera våningar men där enbart entréplan räknas som offentlig lokal. Det betyder till exempel att vissa lokaler, enligt guiden, saknar handikappsanpassad hiss då hissen inte tillhör funktioner som kan nyttjas av allmänheten.

Symbolförklaring

Ikon rullstol

Bra för rullstolsburna utan hjälp

Ikon handikapparkering

Handikapparkering

Ikon synskadad

Bra för synskadade

Ikon hörselskadad

Bra för hörselskadade

Ikon hiss med rullstol

Hiss som kan användas av rullstolsburna

Ikon toalett

Toalett

Ikon handikapptoalett

Handikappanpassad toalett

Ikon Rullstol med hjälp

Tillgängligt för rullstolsburna med assistans

Grundskolor

Ekensbergsskolan Visa Dölj

Ekensbergsskolan. Målning vid entre´dörren.

Ekensbergsskolan är en grundskola för förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns även fritids. Skolan byggdes 1958.

Gatuadress: Ekensbergsvägen 89

Ramp finns till entrén där dörröppnare finns. Dörröppningar är minst 80 cm breda. Angöring inom 25 meter från dörr är möjlig. Det finns ingen hiss i byggnaden.

Följande tillgänglighet finns

 • Våningsplanen tillgängliga för rullstolsburna men hiss saknas
 • Tillgängligt för synskadade
 • God miljö för hörselskadade
 • Handikapparkering finns med angöring möjlig inom 25 meter
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon handikapparkering
Ikon synskadad
Ikon toalett
Ikon hörselskadad

Granbackaskolan Visa Dölj

granbackaskolan

Granbackaskolan är en grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 3. På skolan finns även fritids. Skolan byggdes mellan åren 1967 - 1970.

Gatuadress: Emmylundsvägen 10-12

Byggnaden är i ett våningsplan och ramp finns till huvudentrén. Entrén har dörrar som är minst 80 cm breda. Trösklar högre än 2,5 cm förekommer, dörröppningsautomatik saknas.

Följande tillgänglighet finns

 • Tillgängligt för rullstolsburna med assistans
 • Tillgängligt för synskadade
 • Handikappanpassad toalett
 • Handikapparkering
 • Dörrstängare
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon handikapparkering
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Parkskolan / Solna kulturskola Visa Dölj

Parkskolan. Barn som leker utanför.

Parkskolan är en grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 3. På skolan finns även fritids. Skolan byggdes mellan åren 1968 - 1971. Byggnaden är två plan i souterräng och lokalerna inrymmer även Solna Kulturskola. Byggnaderna totalrenoverades 2018.

Gatuadress: Blomgatan 3, Solna.

Dörröppnare finns. Dörröppningar är minst 80 cm breda. Trösklar högre än 2,5 cm förekommer.

Följande tillgänglighet finns

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Tillgängligt för synskadade
 • God miljö för hörselskadade
 • Handikappanpassad hiss
 • Handikappanpassad toalett
 • Handikapparkering
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Råsunda skola Visa Dölj

Råsundaskolan. Flervåningshus med träd på skolgården.

Råsundaskolan är en grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns även fritids. Den äldsta byggnaden invigdes 1919, men blev helt färdigställd först 1921. Den ”yngre” delen av skolan är en tillbyggnad från 1952. Skolan har byggts om och moderniserats många gånger sedan dess. Mellanstadiedelen renoverades och byggdes om sommaren 2021 och 2022 totalrenoverades den äldsta byggnaden.

Gatuadress: Stråkvägen 9-11

Dörröppnare finns. Dörrarna är minst 80 cm breda. Trösklar högre än 2,5 cm förekommer.

Följande tillgänglighet finns

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Tillgängligt för synskadade
 • Handikappanpassad hiss
 • Handikappanpassad toalett
 • Handikapparkering
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Råsunda skola Annex Visa Dölj

Skytteholmsskolan exteriör

Skytteholmsskolan är en grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 3. På skolan finns även fritids. Skolan byggdes i början av 1960-talet och har under årens lopp byggts om, moderniserats och rustats upp.

Gatuadress: Ankdammsgatan 14-16

Entré i markplan. Dörrarna saknar automatisk dörröppnare, men har dörrstängare. Dörrarna är minst 80 cm breda. Trösklar högre än 2,5 cm förekommer.

Följande tillgänglighet finns

 • Tillgängligt för rullstolsburna med assistans (dörröppnare saknas)
 • Tillgängligt för synskadade
 • Handikappanpassad hiss
 • Handikappanpassad toalett
 • Handikapparkering
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Skytteholmsskolan Visa Dölj

Råsunda skola och råsunda skola Annex

Råsundaskolans högstadium finns i en egen byggnad – Råsundaskolans annex. Skolan finns i en byggnad som behölls när Råsunda fotbollsstadion revs. En del av byggnaden byggdes om till en högstadieskola, som stod klar 2018.

Gatuadress: Parkvägen 4

Dörröppnare finns. Dörrarna är minst 80 cm breda.

Följande tillgänglighet finns

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Tillgängligt för synskadade
 • Handikappanpassad hiss
 • Handikappanpassad toalett
 • Handikapparkering
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Solna gymnasium Visa Dölj

Fasaden på Solna gymnasium med höstfärger i träd

Solna gymnasium erbjuder ett antal nationella program med inriktning mot såväl högskoleförberedande utbildning, som yrkesförberedande utbildning.

Skolan stod klar 1948 och invigdes då som Solna läroverk. Senare bytte skolan namn till Vasalundsgymnasiet och byggnaden genomgick vid sekelskiftet en omfattande renovering. I samband med att gymnasiet fick sitt nuvarande namn 2003, genomfördes nya anpassningar och upprustningar av byggnaden för att kunna anordna fler gymnasieprogram än de som funnits tidigare. Byggnaden är Q-märkt och det har i viss mån begränsat möjligheterna att genomföra förändringar. Ett exempel är att de gamla hissarna inte får bytas ut till moderna hissar. En handikapphiss mellan våningsplanen har därför tillförts på annat sätt.

Gatuadress: Råsundavägen 80

Entrédörrarna har automatisk dörröppnare och dörrarna är minst 80 cm breda. Trösklar högre än 2,5 cm förekommer.

Följande tillgänglighet finns

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikappanpassad hiss
 • Handikappanpassad toalett
 • Handikapparkering
 • Tillgängligt för synskadade
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Tallbackaskolan Visa Dölj

Tallbackaskolan. Tegelbyggnad.

Tallbackaskolan är en grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns även fritids. Skolbyggnaden uppfördes i slutet av 1960-talet och invigdes 1968. Under årens lopp har byggnaden renoverats och moderniserats vid ett flertal tillfällen. Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan som innebär att en ny skola ska byggas på den ursprungliga skoltomten.

Gatuadress: Kristinalundsvägen 1

Entré i markplan. Dörrarna saknar automatisk dörröppnare, men har dörrstängare. Dörrarna är minst 80 cm breda. Trösklar högre än 2,5 cm förekommer.

Följande tillgänglighet finns

 • Tillgängligt för rullstolsburna med assistens
 • Handikappanpassad toalett
 • Handikapparkering
 • Tillgängligt för synskadade
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon handikapparkering
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Ulriksdalsskolan Visa Dölj

Ulriksdalsskolan. Vitt flervåningshus med barn på skolgården.

Ulriksdalsskolan är en grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns även fritids. Skolan invigdes till höstterminen 2014. Löpande anpassningar till verksamheten har därefter skett.

Gatuadress: Banmästargatn 3

Entré tillgänglig från gatan. Dörrarna har automatisk dörröppnare och dörrarna är minst 80 cm breda. Trösklar högre än 2,5 cm förekommer.

Följande tillgänglighet finns

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikapphiss
 • Handikapptoalett
 • Handikapparkering
 • Tillgängligt för synskadade
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Ulriksdalsskolans annex Visa Dölj

Ulriksdalsskolan. Vitt flervåningshus med barn på skolgården.

Ulriksdalsskolans annex är ett komplement till grundskolas ordinarie lokaler. Det är inhyrda lokaler i en kontorsfastighet som angränsar till skolbyggnaden och som uppfördes 2020. Lokalerna inrymmer lektionssalar mm för högstadiet.

Gatuadress: Kolonnvägen 51

Entré från gatan. En av entrédörrarna har automatisk dörröppnare och dörrarna är minst 80 cm breda.

Följande tillgänglighet finns

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikapphiss
 • Handikapptoalett
 • Handikapparkering
 • Tillgängligt för synskadade
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Boende

Ametisten Visa Dölj

Ametisten i Solna centrum

Ametisten är ett Silviacertifierat vård- och omsorgsboende i Solna centrum. Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet.

Gatuadress: Skytteholmsvägen 45

Angöring finns i anslutning till entrén som har dörröppningsautomatik. Dörröppningar är minst 80 cm breda och inga trösklar eller nivåskillnader överstiger 2,5 cm. Handikapplats finns i garage i kvarteret.

Följande tillgänglighet finns på Ametisten:

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikapphiss
 • Handikapptoalett
 • Tillgängligt för synskadade
 • Lokalen har hjälpmedel för att förbättra miljön för hörselskadade
 • Handikappparkering finns i garage under kvarteret
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon hörselskadad
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Berga Visa Dölj

Berga exteriör.

Berga är ett Silviacertifierat vård- och omsorgsboende nära Bergshamra centrum. Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet.

Gatuadress: Björnstigen 137 B

Angöring finns i anslutning till huvudentrén som har dörröppningsautomatik. Dörröppningarna har minst 80 cm bredd och inga trösklar eller nivåskillnader överstiger 2,5 cm.

Följande tillgänglighet finns på Berga:

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikapphiss
 • Handikapptoalett
 • Tillgängligt för synskadade
 • Lokalen har hjälpmedel för att förbättra miljön för hörselskadade
 • Handikappparkering finns i garage under kvarteret
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon hörselskadad
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Björkgården Visa Dölj

Björkgårdens entre

Björkgården är ett Silviacertifierat vård- och omsorgsboende i Råsunda. Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet.

Gatuadress: Råsundavägen 165

Angöring finns i anslutning till huvudentrén som har dörröppningsautomatik. Dörröppningarna har minst 80 cm bredd och inga trösklar eller nivåskillnader överstiger 2,5 cm.

Följande tillgänglighet finns på Björkgården:

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikapphiss
 • Handikapptoalett
 • Handikapparkering (på Bokvägen).
 • Tillgängligt för synskadade
 • Lokalen har hjälpmedel för att förbättra miljön för hörselskadade
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon hörselskadad
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Hallen Visa Dölj

Entre till Hallen

Hallen är ett vård- och omsorgsboende i Råsunda, där demensavdelningarna är silviacertifierade. Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet.

Gatuadress: Lövgatan 43-45

Angöring finns i anslutning till huvudentrén som har dörröppningsautomatik. Dörröppningarna har minst 80 cm bredd och inga trösklar eller nivåskillnader överstiger 2,5 cm.

Följande tillgänglighet finns på Hallen:

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikapphiss
 • Handikapptoalett
 • Handikapparkering
 • Tillgängligt för synskadade
 • Lokalen har hjälpmedel för att förbättra miljön för hörselskadade
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon hörselskadad
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Oskarsro Visa Dölj

Björkgårdens entre

Oskarsro är ett Silviacertifierat vård- och omsorgsboende i norra Huvudsta, inte långt från Solna centrum. Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet.

Gatuadress: Storgatan 34-36

Angöring finns i anslutning till huvudentrén som har dörröppningsautomatik. Dörröppningarna har minst 80 cm bredd och inga trösklar eller nivåskillnader överstiger 2,5 cm.

Följande tillgänglighet finns på Oskarsro:

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikapphiss
 • Handikapptoalett
 • Tillgängligt för synskadade
 • Lokalen har hjälpmedel för att förbättra miljön för hörselskadade

Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon hörselskadad
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Polhemsgården Visa Dölj

Polhemsgården exteriör.

Polhemsgården är ett Silviacertifierat vård- och omsorgsboende i norra Huvudsta, inte långt från Solna centrum. Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet.

Gatuadress: Polhemsgatan 16

Angöring finns i anslutning till huvudentrén från Polhemsgatan. Dörrarna har dörröppningsautomatik och har minst 80 cm bredd. Inga trösklar eller nivåskillnader överstiger 2,5 cm.

Följande tillgänglighet finns på Polhemsgården:

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikapphiss
 • Handikapptoalett
 • Handikapparkering
 • Tillgängligt för synskadade
 • Lokalen har hjälpmedel för att förbättra miljön för hörselskadade
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon hörselskadad
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Skoga äldrecentrum Visa Dölj

Skoga äldrecentrum, exteriör.

Skoga äldrecentrum är ett Silviacertifierat vård- och omsorgsboende på Jungfrudansen i Huvudsta, inte långt från Huvudsta centrum. Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet.

Gatuadress: Jungfrudansen 17

Angöring finns i anslutning till huvudentrén som har autommatisk dörröppning. Dörröppningarna har minst 80 cm bredd och inga trösklar eller nivåskillnader överstiger 2,5 cm.

Följande tillgänglighet finns på Skoga äldrecentrum:

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikapphiss
 • Handikapptoalett
 • Handikapplats finns.
 • Tillgängligt för synskadade
 • Lokalen har hjälpmedel för att förbättra miljön för hörselskadade
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon handikapparkering
Ikon hörselskadad
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Tryggheten Visa Dölj

Tryggheten entre.

Trygghetens äldreboende är ett vård- och omsorgsboende i södra Bergshamra. Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet.

Gatuadress: Himlabacken 5B

Boendet nås via Himlabacken. Angöring finns i anslutning till entrén, men särskild handikapplats finns inte. Dörrarna har dörröppningsautomatik och har minst 80 cm bredd. Det finns inga trösklar eller nivåskillnader överstiger 2,5 cm.

Följande tillgänglighet finns på Tryggheten:

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Handikapphiss
 • Handikapptoalett
 • Tillgängligt för synskadade
 • Lokalen har hjälpmedel för att förbättra miljön för hörselskadade
Ikon rullstol
Ikon Rullstol med hjälp
Ikon hiss med rullstol
Ikon hörselskadad
Ikon synskadad
Ikon handikapptoalett

Kontakta oss

Senast uppdaterad