Etableringstrappan

Genom Etableringstrappan kan du som nyanländ och boende i Solna få stöd under din första tid i Solna. Du kan bland annat få hjälp att söka bostad, jobb och studier.

Etableringstrappan finns på Solna stadsbibliotek i Solna centrum. Här kan du som nyanländ få stöd från det att du anländer till Solna till att du är i sysselsättning genom studier eller arbete. Du räknas som nyanländ i Solna om du kommer hit efter en anvisning från Migrationsverket.

Du kan få stöd och hjälp med:

  • Din första tid i Solna
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Stöd i att söka jobb
  • Kontakt med arbetsgivare och föreningar
  • Rådgivning för att starta eget företag

Från nyanländ till sysselsatt

Etableringstrappans modell kan sammanfattas i fem olika steg. Det börjar med din ankomst i Solna och målsättningen är att det slutar med sysselsättning i form av studier eller arbete.

Steg 1: Första tiden i Solna Visa Dölj

När du är nyanländ i Solna blir du kontaktad av Etableringsenheten som hjälper och vägleder dig i exempelvis bostadssökande, skola och din första kontakt med myndigheter. Du får också bekanta dig med Etableringstrappans upplägg, där dina behov och förutsättningar för att etablera dig i Solna ses över.

Steg 2: Startmöte Visa Dölj

Du bokas in på ett individuellt möte. Syftet är att tillsammans hitta den närmsta vägen till en självständig framtid för dig, med arbete och delaktighet i samhället. Anställda från etableringsenheten, vuxenutbildningen eller näringsliv- och arbetsmarknadsavdelningen deltar på mötet, beroende på vilken inriktning som är aktuell för dig.

Steg 3: Aktivitet Visa Dölj

Du erbjuds att delta i olika aktiviteter för att bli redo för arbete eller studier, så som:

  • Individuella och coachande samtal
  • Studiebesök för att visa dig möjligheterna till arbete och studier
  • Aktiviteter på biblioteket i Solna centrum, till exempel språkcafé, läxhjälp samt drop in-träffar med studievägledare, jobbcoacher, yrkeshögskolor och företag

Steg 4: Uppföljning Visa Dölj

Vi tittar tillsammans på hur det går för dig, om du känner att du är på rätt väg eller om du vill ändra på något i din plan.

Steg 5: Sysselsättning Visa Dölj

Du kommer i sysselsättning, antingen genom ett jobb, en praktikplats eller studier.

En del av Solnamodellen

Solnamodellen är stadens metod att tillsammans med näringslivet rusta, och stödja arbetssökande Solnabor i att gå från bidrag till egen försörjning via arbete, studier eller företagande. En nyckel till framgång är att ta tillvara alla människors olika bakgrunder. Solnabor som deltar i Solnamodellen anvisas från antingen Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad