Kostnad för olika stöd

Du måste betala för att få stöd hemma.
Men det finns ett max för hur stor avgiften kan vara varje månad.

Din inkomst och hur mycket stöd du får påverkar hur stor din avgift är.

Avgift för hemtjänst från och med 1 januari 2023

Avgifter som du betalar per gång:

Insats

Kostnad

Städning (2 rum och kök)

448 kronor/gång

Tvätt

288 kronor/gång

Inköp

128 kronor/gång

Apoteksärende

96 kronor/gång

Sopsortering

96 kronor/gång

Avgifter du betalar per timme:

Insats

Kostnad

Promenad

192 kronor/timme

Ledsagning

192 kronor/timme

Avlösning i hemmet

32 kronor/timme

Fast avgift du betalar för per månad:

Insats

Kostnad

Personlig omvårdnad

1024 kronor/månad

Trygghetslarm

192 kronor/månad

Matdistribution

192 kronor/månad


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad