Familje­rådgivning

Familjerådgivning arbetar med problem och kriser i parförhållanden och familjer för att i möjligaste mån lösa konflikter och leda till en positiv förändring i relationen. För att få familjerådgivning behöver man själv söka hjälp.

Familjerådgivningen erbjuder högst fem samtalstillfällen per par/familj och de som kommer till verksamheten omfattas av sekretess.

Avgiften under 2024 är 573 kronor per besök. Första besöket är avgiftsfritt.

Nya samtal kan påbörjas tidigast ett år efter tidigare avslutad samtals­omgång. Efter godkännande av Solna stad kan vid behov antalet samtalstillfällen utökas eller påbörjas tidigare än inom ett år efter eventuell tidigare samtalsomgång.

Utförare av familjerådgivning

Som boende i Solna kan du välja någon av nedanstående utförare av familjerådgivning, som staden har tecknat avtal med.

Utifrån Solna stads beslut om att tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) har socialnämnden upphandlat familjerådgivning i enlighet med LOV. Solna stads socialnämnd är huvudman för verksamheten och är därmed ytterst ansvarig för familjerådgivningen oavsett vem som utför den.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad