Kosmetiska produkter - regler, märkning och tillsyn

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för vilka kosmetiska produkter som verksamheten importerar, säljer eller använder samt vilka regler som gäller för dessa. Här hittar du information om regler för och tillsyn av kosmetiska produkter.

Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter. Det kan också vara preparat som förändrar eller bibehåller utseendet, till exempel antirynkkräm och hårborttagningsmedel.

Regler för kosmetiska produkter finns i EU:s kosmetikaförordning, den svenska förordningen om kosmetiska produkter, i miljöbalken med tillhörande förordningar samt i Läkemedelsverkets föreskrifter. Läs mer om regler för kosmetiska produkter på Läkemedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Märkning av kosmetiska produkter

Om kosmetiska produkter används fel, är felaktigt märkta eller innehåller allergiframkallande ämnen kan de ge upphov till allergiska reaktioner eller skador. Även miljön kan påverkas negativt av vissa tillsatta ämnen.

För att skydda människors hälsa och miljön får inga förbjudna ämnen ingå i produkterna och kosmetiska produkter som säljs i Sverige måste också vara tydligt märkta med bland annat innehållsförteckning, varningstext och användningsområden.

Läs mer om förbjudna ämnen och märkning av kosmetiska produkter på Läkemedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsutövarens ansvar

Enligt miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att skaffa sig kunskap om vilka regler som berör verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Verksamhetsutövare är till exempel distributörer (detaljhandlare), tillverkare och importörer. Läs mer om skyldigheter och regler för olika typer av verksamhetsutövare på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det kan också röra sig om en hygienlokal där kosmetiska produkter används av yrkesverksamma personer eller säljs till konsumenter. Du som bedriver verksamhet som frisörer och skönhetssalong eller du som är butiksinnehavare, ska veta vilka produkter som verksamheten använder och säljer och vilka regler som gäller för dessa.

Egenkontroll

Som verksamhetsutövare till en hygienisk verksamhet är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och ha kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav med hänsyn till människors hälsa och miljön. Läs mer på sidan om egenkontroll.

Tillsyn av kosmetiska produkter

Solna stad och Läkemedelsverket ansvarar gemensamt för tillsynen över kosmetiska produkter och ser till att lagarna följs. Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning har tillsyn över verksamheter som är distributörer, till exempel butiker och hygienlokaler som säljer kosmetiska produkter. Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen över tillverkare och importörer.

Vid tillsynen kontrolleras framförallt:

  • att bestämmelserna för märkning följs
  • att produkterna inte innehåller några förbjudna ämnen
  • att tillverkare och importörer har anmält verksamheten till Läkemedelsverket respektive Kemikalieinspektionen
  • att ämnen som får användas i kosmetiska produkter följer föreskrivna villkor.

Avgift för tillsyn av kosmetiska produkter Visa Dölj

För all tillsyn utgår en avgift som täcker tillsynsmyndighetens utgifter för handläggning. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutas av kommunfullmäktige och revideras årligen.

Tillsynen av kosmetiska prdukter är avgiftsbelagd med gällande timtaxa. Avgifterna är baserade på antal tillsynstimmar som multipliceras med gällande taxa enligt Solna stads taxa inom miljöbalken. Pdf, 493 kB, öppnas i nytt fönster.

Det innebär att du endast betalar vid de tillfällen som Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning genomför tillsyn av din verksamhet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad