Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Här hittar du information om hur du ansöker om godkännande för att starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg. I Solna stad är det förskolenämnden som fattar beslut om godkännande av huvudmän för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Förskolenämnden är även tillsynsmyndighet och ansvarar för att kontrollera att verksamheterna fortlöpande uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Barn- och utbildningsförvaltningen utreder och handlägger ansökningar och tillsynsärenden på uppdrag av förskolenämnden.

Ansökan om godkännande för fristående förskola

Innan du kan starta verksamheten finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på.

Du behöver:

Villkoren för ansökan regleras i Skollagen 2 kap. 5 § samt i förskolenämndens riktlinjer för fristående förskolor Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster..

Mer information finns i läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skolverkets allmänna råd för förskola Länk till annan webbplats..

Ansöka om godkännande för enskild pedagogisk omsorg

Innan du kan starta verksamheten finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på.

Du behöver:

Villkoren för ansökan regleras i Skollagen 25 kap. 10 § samt i förskolenämndens riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster..

Mer information finns i Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om godkännande vid förändring
av befintlig verksamhet

Om du redan driver en fristående förskola eller pedagogisk omsorg och önskar utöka antalet platser eller byta lokal behöver du tillstånd från förskolenämnden.

Godkännande att utöka antalet förskoleplatser inom fristående förskola - ansökan Länk till annan webbplats.

Godkännande att utöka antalet platser inom enskild pedagogisk omsorg - ansökan Länk till annan webbplats.

Godkännande av lokalbyte för fristående förskola - ansökan Länk till annan webbplats.

Godkännande av lokalbyte för enskild pedagogisk omsorg - ansökan Länk till annan webbplats.

Anmälan vid förändringar i ägar- och ledningskrets

Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 2 kap. 5 a § och 25 kap. 10 a § skollagen till barn- och utbildningsförvaltningen senast en månad efter att förändringen har ägt rum.

Ägar- och ledningskrets fristående förskola och pedagogisk omsorg -
anmälan om förändring Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad