Avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

När ditt barn fått plats i förskola eller pedagogisk omsorg betalar du en avgift varje månad. Avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst och antalet barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Solna stad tillämpar maxtaxa.

Avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem från 1 januari 2024

Du betalar avgift 12 månader per år för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, från och med datum för placering.

Avgiften grundar sig på:

 • Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört).
 • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
 • Reducerad avgift från tre års ålder.

Du behöver uppdatera din inkomst en gång per år i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Maxtaxa

Det finns ett maxbelopp för hur stor avgift du betalar, så kallad maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 56 250 kronor eller mer per månad. Den högsta avgiften för barn är 1 688 kronor per månad och
1 125 kronor per månad för barn på fritidshem.

När du har två eller flera barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem får du syskonrabatt. Du betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har du fyra barn eller fler betalar du endast för tre av barnen.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2024

Förskola

Avgiftstak

Högsta belopp

Barn 1

3 %

1 688 kr

Barn 2

2 %

1 125 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2023

Fritidshem*

Avgiftstak

Högsta belopp

Barn 1

2 %

1 125 kr

Barn 2

1 %

563 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och så vidare.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 56 250 kronor.

Om du vill veta mer om avgifter i förskolan, pedagogisk omsorg, fritidshemmet och öppen fritidsverksamhet kan du läsa på den här sidan Länk till annan webbplats. hos Skolverket.

* Med förskola eller fritidshem jämställs i detta avseende pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Anmäl och uppdatera inkomst

Anmäl och uppdatera din inkomst antingen i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller med blanketten Anmälan av bruttoinkomst som finns intill e-tjänsten i självserviceportalen. Inkomst är hushållets beskattningsbara inkomst per månad före skatt. Om du inte anmäler din inkomst betalar du maxtaxa. Har du ingen inkomst ska du anmäla att du har 0 kronor i inkomst.

De som är folkbokförda i samma hushåll som barnet anmäler sin inkomst. Inkomsten börjar gälla från och med den första månaden efter det att anmälan gjorts. Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel om ni separerar eller om du flyttar ihop med någon) måste du meddela detta till Kontaktcenter.

För att säkerställa att alla hushåll betalar rätt avgift ska inkomstuppgifterna uppdateras årligen.

När du ändrar dina avgiftsgrundande uppgifter gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Faktura

Du kan betala din faktura via autogiro. Ansök om autogiro via självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid gemensam vårdnad kan vårdnadshavarna få varsin faktura som baserar sig på respektive hushåll om båda begär detta. Ansökan om delad faktura gör du på Solna stads blankett Bruttoinkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.

Beräkna din avgift

Här kan du beräkna din avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på vad som räknas som inkomst Visa Dölj

 • Arbetslöshetsersättning
 • Arvode till familjehemsföräldrar
 • Arbetsmarknadsutbildningsbidrag
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Bruttolön
 • Familjebidrag/familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Pension (inte barnpension)
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen
 • Överskott i inkomstslaget/näringsverksamhet

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande Visa Dölj

 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Studiemedel (bidrag och lån)
 • Underhållsstöd
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnadsbidrag

Barn i förskola utanför Solna Visa Dölj

För dig som har ett barn som är folkbokfört i Solna men har en placering i en förskola utanför Solna.

Avgift & regler

Om ditt barn är folkbokfört i Solna men har placering i förskola i en annan kommun betalar du förskoleavgift till Solna stad och omfattas av Solna stads regler för Förskola och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats..

Kontrakt

Innan barnet kan påbörja en placering på förskola utanför Solna, måste ett avtal mellan den mottagande kommunen och Solna stad göras. I självserviceportalen finns blankett som skall fyllas i av vårdnadshavare och mottagande förskola utanför Solna: Kontrakt för förskoleverksamhet utanför Solna Länk till annan webbplats..

Registrera inkomst

Har ditt barn en placering i förskola utanför Solna ska du anmäla din inkomst i Solna stads e-tjänst Förskola & skola eller på blanketten Anmälan om bruttoinkomst Länk till annan webbplats.. Blanketten skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

Schema

Du anmäler barnets närvarotider i Solna stads e-tjänst Förskola & skola Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad