För utförare inom förskola och skola

Här hittar du samlad information för utförare inom förskola/skola.

Tilläggsbelopp Visa Dölj

För barn/elever med ett extraordinärt stödbehov kan fristående huvudman ansöka om tilläggsbelopp utöver grundbelopp. Behov och stödåtgärder ska klart framgå av ansökan. Då de allra flesta barn och elevers behov ryms inom det särskilda stöd som alla förskolor och skolor ska tillhandahålla för att möta barns och elevers olikheter, beviljas tilläggsbelopp endast i undantagsfall. Varje ansökan bedöms individuellt.

Läs mer och ansök om tilläggsbelopp i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Strukturtillägg för fristående resursskolor Visa Dölj

Enskilda huvudmän som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd kan efter ansökan till Solna stad få ett strukturtillägg per elev mottagna i förskoleklass – årskurs 9. Tillägget avser att vara ett bidrag till större kostnader för:

  • Högre personaltäthet som exempelvis lärare, resurspedagog eller elevassistent
  • Högre lokalkostnader
  • Förstärkt elevhälsa
  • Ökad kostnad för ledning och administration

Du ansöker om strukturtillägg för fristående resursskolor i självserviceportalen Länk till annan webbplats..

Visa ersättning Visa Dölj

För att ta del av ditt utbetalningsunderlag måste du registrera dig och få behörighet till systemet. Du registrerar dig via e-tjänsten i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beviljad behörighet är giltig i ett år, sedan måste en ny ansökan göras.

Instruktioner för hur du hittar i systemet och hämtar utbetalningsunderlag finns i lathunden Solna Visa ersättningar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster..

Logga in i Visa ersättningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd och tillsyn fristående förskola och pedagogisk omsorg Visa Dölj

I Solna stad fattar förskolenämnden beslut om godkännande av huvudman för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg. Förskolenämnden är också tillsynsmyndighet och ansvarar för att kontrollera att verksamheterna fortlöpande uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter.

På nedanstående sidor kan du läsa mer om

  • hur du ansöker om godkännande för fristående förskola och pedagogisk omsorg
  • hur du anmäler förändringar i ägar- och ledningskretsen
  • vad förskolenämndens tillsynsansvar innebär.

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av fristående förskolor eller enskild pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad