Så tycker våra med­arbetare

9 av 10 medarbetare i Solna stad tycker att vi har ett meningsfullt arbete. Och 8 av 10 upplever att vi lär oss nya saker och utvecklas i vårt arbete.

Varje år genomförs en medarbetarenkät i Solna stad. Resultatet från enkäten visar hur vi upplever vårt arbete, vår arbetsplats och vår arbetsgivare.

Ett meningsfullt arbete

Det stadsövergripande resultatet för 2020 visar att 9 av 10 medarbetare i Solna stad tycker att vi har ett meningsfullt arbete. Lika stor andel upplever att vår kompetens tas tillvara, och 8 av 10 tycker att vårt arbete är utvecklande.

9 av 10 känner sig delaktiga och säger också att vi har möjlighet att påverka vårt arbete. Nästan 9 av 10 säger att vi medarbetare ställer upp för varandra.

Väldigt många tycker att chefen har förtroende för oss och att vi får bra förutsättningar att ta eget ansvar.

Stadens HME-värde (Hållbart medarbetarengagemang) är 81 av 100 möjliga, ett starkt resultat och högre än det nationella genomsnittet.

9 av 10 tycker arbetet är meningsfullt

Goda möjligheter till utveckling

I Solna stad finns goda möjligheter att utvecklas. Vi är en stor organisation och det gör det möjligt att växa inom staden. Mer än hälften av våra chefer rekryteras till exempel internt. Många av våra medarbetare har också ökat sin kompetens genom att arbeta inom olika verksamheter i staden.

Ett kvitto på att vi trivs i Solna stad är att många väljer att stanna länge. Genomsnittet på hur länge medarbetarna arbetar i staden är drygt 11 år.

Lika lön oavsett kön i Solna stad

Kompetens och erfarenhet går före kön – det visar lönestatistik för medarbetare inom Solna stad. Totalt sett har kvinnor i genomsnitt en högre månadslön än männen, och för de flesta yrkesgrupper är lönerna likvärdiga oavsett kön.

Lika lön oavsett kön

Kvinnor tjänar i genomsnitt mer än män

Totalt sett för alla anställda inom Solna stad har kvinnor i genomsnitt en högre månadslöns än männen, med en skillnad på cirka sexton procent. För gymnasie- och grundskollärare är löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga medarbetare marginella. På grundskolan tjänar kvinnor 2 procent mer än männen, och på gymnasiet 1 procent mindre. För socialsekreterare och undersköterskor ligger lönerna på samma nivå oavsett kön.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad