Vårdnad, boende och umgänge

Om ni som separerade föräldrar har frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten hjälpa er att komma vidare.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens på egen hand eller via samarbetssamtal angående vårdnad, boende och umgänge, är det endast tingsrätten som kan besluta i dessa frågor.

Familjerätten genomför utredning

Innan det slutgiltigt avgörs kan tingsrätten begära att en utredning om vårdnad, boende och umgänge, genomförs av familjerätten. Syftet med utredningen är att tingsrätten ska få ett beslutsunderlag. Utredningen fokuserar på barnets rättigheter och behov.

Det är viktigt att känna till att:

  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar
  • Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren, har även den andre föräldern rätt att ta del av
  • Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad