Soc för unga

Socialtjänsten, som vissa kallar "soc", finns till bland annat för att barn och unga ska ha en trygg uppväxt. Om det inte är bra hemma kan du vända dig till socialtjänsten för stöd och hjälp.

På den här sidan kan du läsa om vad socialtjänsten gör, vilken hjälp du och din familj kan få av oss och vad som händer när du kontaktar oss.

Du kan läsa mer och se filmer om oss på Koll på soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Barns rättigheter Visa Dölj

Det finns lagar som säger vilka rättigheter barn har. Med barn menas alla som är under 18 år. Till exempel har alla barn rätt att gå i skolan. Vuxna får inte slå barn i Sverige och barn har rätt att känna sig trygga hemma.

Se filmen om barns rättigheter från UNICEF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När kan socialtjänsten hjälpa till? Visa Dölj

Socialtjänsten hjälper till om du eller någon i familjen mår dåligt eller inte har det bra hemma, till exempel om dina föräldrar eller vårdnadshavare:

 • bråkar med dig eller varandra.
 • inte kan ta hand om dig på ett bra sätt.
 • dricker för mycket eller tar droger.
 • slåss eller hotar.

Om du själv mår dåligt eller gör saker som inte är bra för dig kan vi stötta och hjälpa dig, till exempel om du:

 • tar droger eller dricker för mycket alkohol.
 • har gjort någonting brottsligt.
 • skolkar ofta eller struntar i skolan.
 • blir väldigt arg eller slåss ofta.
 • har blivit utsatt för sexuella övergrepp.
 • blir kontrollerad, kränkt eller slagen av någon.
 • är rädd för att bli bortgift.
 • har blivit eller blir utsatt för våld, övergrepp eller utpressning via nätet (exempelvis på sociala medier).
 • är orolig för hur dina föräldrar mår.

Socialtjänsten i Solna ansvarar för att hjälpa och stötta alla som bor i kommunen. Det gäller också de som kommit som flyktingar till Sverige.

Hur kan socialtjänsten hjälpa dig? Visa Dölj

Du och din familj kan få hjälp och stöd på många olika sätt. Vi brukar börja med att träffas och prata om hur du har det.

Vi pratar om vilken hjälp ni behöver

För att ta reda på vilken hjälp just du och din familj behöver, gör vi först en utredning. Det betyder att vi pratar med dig, dina föräldrar och andra vuxna som känner dig såsom lärare, tränare eller släktingar. Du behöver inte berätta mer än du vill, men ju mer du berättar, desto bättre kan vi hjälpa dig. Vi vill gärna göra utredningen tillsammans med dig och din familj. Vi finns till för att ni ska få det bättre.

Vilken hjälp finns det?

Hjälp från socialtjänsten kallas ibland för insats. Det finns till exempel familjebehandling, där man pratar om hur det ska bli bättre hemma, eller att du får en kontaktperson som du träffar ibland och gör saker med.

Ibland behövs ingen utredning för att få hjälp från oss.

Om du eller din familj behöver stöd.

Filmer om socialtjänsten Visa Dölj

På webbplatsen Koll på soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information och korta filmer textade på svenska, engelska och arabiska om socialtjänsten, till exempel:

 • Vad är soc?
 • Vilken hjälp kan man få från soc?
 • Vad händer när soc får en orosanmälan?
 • Vad gör soc i en utredning?
 • Kan jag vara anonym med soc?

Alex träffar socialtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en annan film som finns på olika språk, teckentolkad och syntolkad. Det finns även filmer om när Alex besöker BUP, första linjen med mera på sidan Uppdrag psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så kontaktar du socialtjänsten Visa Dölj

Du kan ringa barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp på telefonnummer 08-746 34 24.

Du som redan har kontakt med socialtjänsten Visa Dölj

Det finns många olika anledningar till att barn och unga har kontakt med socialtjänsten. Oavsett varför har du en socialsekreterare som är ansvarig för just dig och din familj. Du är alltid välkommen att ställa frågor eller säga vad du tycker till din socialsekreterare. Din socialsekreterare vill gärna veta vad du tycker och känner.

SIP - samordnad individuell plan

Vi samarbetar med andra som också har kontakt med dig, till exempel skolan, BUP, sjukvården och ibland polisen. Då kan en SIP - samordnad individuell plan - göra det lättare för oss att prata tillsammans.

Filmen Alex får en SIP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. handlar om samordnad individuell plan.

Varför har jag kontakt med socialtjänsten?

Det är inte säkert att du vet varför du har kontakt med oss på socialtjänsten. Då får du gärna fråga din socialsekreterare. Trots att vi försöker vara tydliga med varför barn och unga har kontakt med oss, är det inte alltid säkert att vi har förklarat tillräckligt bra. Självklart ska du veta varför vi är inblandade i ditt liv. Du får gärna fråga flera gånger.

Vilken hjälp får vi från socialtjänsten?

Om du inte riktigt vet vilken hjälp socialtjänsten ger dig och din familj är det bara att fråga dina föräldrar eller din socialsekreterare. Din socialsekreterare vill att du ska veta vilken hjälp ni får.

Om du inte kan bo kvar hemma Visa Dölj

Vi försöker alltid jobba för att barn och unga ska kunna bo kvar hemma. Men ibland går inte det. Innan frågan om ett nytt hem kan bli aktuellt prövas nästan alltid flera andra sätt att hjälpa dig och din familj.

Vi på socialtjänsten vill hjälpa familjer att kunna bo tillsammans. Därför försöker vi hjälpa till på flera olika sätt för att ni ska få det så bra som möjligt. Alla familjer är olika och ibland räcker det inte med exempelvis kontaktperson eller familjebehandling för att du ska få det så bra som du har rätt till.

Det är socialtjänstens ansvar att bestämma om ett barn eller ungdom ska få bo hos en släkting, i ett familjehem, eller på något annat ställe. Det är ovanligt att vi på socialtjänsten tar hand om barn utan att föräldrarna eller barnen vill det.

Se Barnombudsmannens informationsfilm om att bli placerad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Senast uppdaterad