Utförare familjerådgivning

Med familjerådgivning avses samtal i syfte att bearbeta och i möjligaste mån lösa samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Familjerådgivning vänder sig till gifta, sammanboende, särboende eller separerade som själva söker hjälp för att lösa olika typer av relationsproblem.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad