Matförgift­ning

Om du misstänker att du blivit mat­förgiftad av mat som serverats eller köpts i Solna - anmäl det så fort som möjligt till miljö- och byggnads­förvaltningen. En snabb anmälan kan hindra andra från att bli sjuka.

Du kan göra en anmälan genom att ringa stadens kontakt­center på telefon­nummer 08-746 10 00.

Om du åt på restaurang eller köpte varan i en annan kommun så ska du i stället kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen eller motsvarande i den kommunen.

Intervju vid mat­förgiftning

Om du ringer till miljö- och byggnads­förvaltningen och anmäler en matförgiftning kommer livsmedels­inspektören att ställa frågor till dig för att lättare kunna ta reda på vad som orsakat matförgiftningen. Frågorna handlar bl.a. om:

 • Vad du ätit
 • Var och när du åt maten
 • Vilka symptom som uppstått
 • Om fler blivit sjuka
 • Om alla har ätit och druckit samma sorts mat och dryck
 • Vad du har ätit och druckit dagarna innan du insjuknade

Handläggning av en anmälan om matförgiftning

 • Intervju av den som blivit drabbad.
 • Bedömning av fallet.
 • Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedels­anläggning orsakat sjukdomen görs en utredning. Det kan bestå i att anläggningen inspekteras och hygienen kontrolleras.
 • Vid befogat klagomål ställs relevanta krav för att åtgärda brister i verksamheten.
 • Återkoppling till den som gjort anmälan om vad vi kommit fram till om så önskas.

Anmälan om miss­tänkt matför­giftning via formulär

Du kan också välja att göra en anmälan via formuläret nedan om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat som du köpt eller ätit i Solna.

För att underlätta för oss att göra en bra utredning är det viktigt att du försöker fylla i formuläret så noggrant som möjligt.

Observera att inskickade uppgifter är offentliga och lämnas ut om någon begär det. Vill du vara anonym ska du inte använda webformuläret. Ring istället Solna stads kontaktcenter på telefon
08‑746 10 00. Tack på förhand!

Anmälan om misstänkt matförgiftning

Anmälan avser
Anmälan avser


Tidpunkt för måltiden * (obligatorisk)
Tidpunkt för måltiden
Ange datum och tidpunkt för måltiden
Varifrån kom maten du tror att du blev sjuk av?
Varifrån kom maten du tror att du blev sjuk av?Finns matrester kvar?
Finns matrester kvar?
Ange datum och tid för insjuknande (ÅÅÅÅ-MM-DD, klockslag)
Sjukdomssymptom (flera svar är möjliga)
Sjukdomssymptom (flera svar är möjliga)Kvarstår symptomen?
Kvarstår symptomen?Har du varit utomlands den senaste veckan?
Har du varit utomlands den senaste veckan?


Har du varit i kontakt med en magsjuk person?
Har du varit i kontakt med en magsjuk person?


Har du sökt läkarvård?
Har du sökt läkarvård?


Har du djur hemma eller har du varit i kontakt med djur?
Har du djur hemma eller har du varit i kontakt med djur?
Personuppgifter
PersonuppgifterKön
Kön
Kontakta oss

Senast uppdaterad