Matförgift­ning

Om du misstänker att du blivit mat­förgiftad av mat som serverats eller köpts i Solna - anmäl det så fort som möjligt till samhällsbyggnadsförvaltningen. En snabb anmälan kan hindra andra från att bli sjuka.

Anmälan om misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat som serverats eller köpts i Solna - anmäl det så fort som möjligt till livsmedelskontrollen på samhällsbyggnadsförvaltningen. En snabb anmälan kan hindra andra från att bli sjuka.

Anmälan kan du göra via självserviceportalen Länk till annan webbplats.. För att underlätta för oss att göra en bra utredning är det viktigt att du försöker fylla i e-tjänsten så noggrant som möjligt. Om du istället vill tala med en livsmedelsinspektör ring stadens kontaktcenter på telefonnummer 08-746 10 00.

Om du åt på restaurang eller köpte varan i en annan kommun så ska du i stället kontakta livsmedelskontrollen i den kommunen.

Intervju vid matförgiftning

Om du ringer till kontaktcenter och anmäler en matförgiftning kommer livsmedelsinspektören att ställa frågor till dig för att lättare kunna ta reda på vad som orsakat matförgiftningen. Frågorna handlar bland annat om:

  • Vad du ätit
  • Var och när du åt maten
  • Vilka symptom som uppstått
  • Om fler blivit sjuka
  • Om alla har ätit och druckit samma sorts mat och dryck
  • Vad du har ätit och druckit dagarna innan du insjuknade
  • Handläggning av en anmälan om matförgiftning
  • Intervju av den som blivit drabbad.
  • Bedömning av fallet.

Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedelsanläggning orsakat sjukdomen görs en utredning. Det kan bestå i att anläggningen inspekteras och hygienen kontrolleras.

Vid befogat klagomål ställs relevanta krav för att åtgärda brister i verksamheten.

Återkoppling till den som gjort anmälan om vad vi kommit fram till om så önskas.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad