Nedskräpning

Skräp skadar miljön, kostar pengar och skapar otrygghet, helt i onödan. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning. Här hittar du som bor i Solna information om stadens arbete för minskad nedskräpning och vad du kan göra för att bidra.

Alla har ett ansvar att inte skräpa ner. Solna stad ansvarar för städning av parker, naturområden och längs stadens bil-, gång- och cykelvägar. I Solna finns också papperskorgar utplacerade längs gång- och cykelvägar, torg och vid en rad andra platser. De papperskorgar som staden har hand om töms regelbundet med olika intervaller. Intervallerna baseras på en bedömning av hur snabbt de olika papperskorgarna fylls.

Felanmäl nedskräpning och papperskorgar

Om du har upptäckt nedskräpning eller överfulla och trasiga papperskorgar kan du felanmäla det till Solna stad för åtgärd.

Här felanmäler du överfulla eller trasiga papperskorgarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skräpmätning

För att kunna sätta in rätt insatser och följa upp utvecklingen i staden kring nedskräpning är det viktigt att mäta och följa upp nedskräpningen över tid. Solna stad genomför årliga mätningar av den faktiska nedskräpningen genom organisationen Håll Sverige Rents initiativ ”Skräpfacit”. I rapporten Skräpfacit: nedskräpning i gatumiljö i SolnaPDF (pdf, 2 MB) hittar du resultatet från den senaste skräpmätningen, som genomfördes sommaren 2019. På Håll Sverige Rents webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om hur skräpmätningen går till.

Den årliga kampanjen ”Skräpplockardagarna”

Varje vår deltar Solna stad i organisationen Håll Sverige Rents kampanj ”Skräpplockardagarna” mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, och privatpersoner skräp under några veckor på våren. På Håll Sverige Rents webbplats kan du läsa mer om kampanjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad