Nyanländ i Sverige och Solna

Den som kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för personens uppehälle. På den här sidan hittar du information om mottagandet av nyanlända till Solna.

Nyanländ i Sverige

Den som fått uppehållstillstånd i Sverige ska vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har ansvaret för att nyanlända flyktingar i arbetsför ålder ingår i ett program som syftar till att de får ett arbete.
Solna stad ansvarar för mottagande och övrigt samhällsstöd.

På webbsidan Informationsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om Sverige. Informationen är för dig som är asylsökande eller för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd. Sidan finns på flera olika språk.

Nyanländ i Solna

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer, med uppehållstillstånd, som anvisats av Migrationsverket till staden integreras i samhället som nya Solnabor. För att en nyanländ ska kunna starta sitt liv i Solna erbjuder staden samhällsorientering, svenskundervisning och samma kommunala service som övriga Solnabor.

För dig som är ny i Sverige och Solna anordnar biblioteket i Solna till exempel lättläst bokcirkel, läxhjälp och språkcafé. Du kan ta del av bibliotekets olika aktiviteter på deras webbplats bibliotek.solna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Vill du veta mer om hur Solna fungerar? På Solna stads webbplats Om Solna finns fakta om Solna.

Etablering av nyanlända

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid ansvarar för stadens etableringsuppdrag för de nyanlända invandrare med uppehållstillstånd som omfattas av Etableringslagen (2010:197) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det innebär:

För att de nyanlända ska kunna börja sina liv så snabbt som möjligt med arbete, utbildning och skola för barnen har staden upphandlat en tjänst med stöd på modersmål under de första veckorna i staden. Efter det ansvarar Arbetsförmedlingen för etableringsinsatserna.

Bostad till nyanlända

Den 27 januari 2016 beslutade riksdagen om den så kallade bosättningslagen. Lagen innebär att staten har rätt att anvisa nyanlända personer till landets alla kommuner. Kommunerna ska, enligt bosättningslagen, bland annat förse de anvisade personerna med bostad.

Bosättningsstöd

Staten har uppdragit till landets alla kommuner att ta emot ett visst antal nyanlända invandrare med uppehållstillstånd för bosättning. Antalet varierar från år till år. I Solna ansvarar enheten för etablering och integration för att samordna, genomföra och utveckla detta uppdrag.

Tillfälliga hyreskontrakt

De tillfälliga hyreskontrakten som erbjuds nyanlända som anvisats till Solna stad av Migrationsverket, gäller under två år. Under tiden får den nyanlände hjälp av staden med utbildning och stöd i att söka jobb och boende.

Ordna bostad på egen hand

Många nyanlända som flyttar till Solna ordnar bostad på egen hand och omfattas då inte av bosättningslagen. Det innebär att de inte får bostad, bosättningsstöd eller stöd för att söka bostad från förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid.

Vad händer när hyreskontraktet går ut?

När hyreskontraktet löper ut efter två år, behövs lägenheterna för att Solna stad ska kunna uppfylla åtagandet om att ta emot fler nyanlända.

Socialtjänsten i Solna stad kan ge stöd när det gäller akut hemlöshet – med en tillfällig lösning på kort sikt – och fortsatt stöd för att söka egen bostad. För att ta del av stödet behöver personen själv göra en ansökan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad