Patientskadeförsäkring

Om du drabbad av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Patientskadelagens 6 § definierar vilka skadeorsaker som kan ge rätt till patientskadeersättning. Det krävs att personskadan är orsakad av:

  1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd

  2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  • felaktig diagnos
  • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Patientskadelagen i sin helhet kan läsas här:
Patientskadelag (1996:799) | Norstedts Juridik (nj.se) Länk till annan webbplats.

Solna stad handlägger inga inkomna anmälningar utifrån patientskadeförsäkringen. Anmälningar som inkommer till oss eller upprättas av oss sänds utan dröjsmål till stadens försäkringsbolag Stockholmsregionens försäkringsbolag, SRF, som hanterar ärendet.

Hur anmäler jag?

Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare i Solnas egen regi anmäler skadan direkt till försäkringsbolaget på hemsidan, www.srfab.net Länk till annan webbplats..

I de fall skadeanmälningar avser externa utförare ska anmälan ske till deras respektive försäkringsbolag.

Innan du fyller i skadeanmälan online måste du ta ställning till om du samtycker till en automatiserad registrering och hantering av din anmälan och uppgifter du lämnat. Samtycke lämnas i slutet av anmälan. Efter att anmälan har registrerats i Stockholmregionens försäkringsbolag, SRF, skadesystem skickas det automatiskt en bekräftelse med ärendenummer och informationsbilaga. Bekräftelsen skickas till den e-post som du har angivit i anmälan. Inom kort kommer du att kontaktas av en skadereglerare.

Skadeanmälan ska göras skriftligt av dig till försäkringsbolaget. Anmälan kan göras olika sätt, t.ex. genom ett anmälningsformulär online på SRFs hemsida.

Skadeanmälan med e-post eller brev

Om du inte vill eller har möjlighet att göra skadeanmälan online kan du i stället fylla i blanketten Länk till annan webbplats. och skicka in med e-post till skador@srfab.net eller som brev till:

Stockholmsregionens Försäkring AB
Box 16250
103 24 Stockholm

Vid frågor om försäkringen eller anmälan var går det bra att kontakta Stockholmsregionens försäkringbolag, SRF, på telefon 08-412 97 40, helgfria vardagar från kl. 09:00 - 16:00.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad