Revision

Solna stads revisorer ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Det står i kommunallagen. Revisorerna ska bland annat granska om stadens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god redovisningssed. Solna stad har idag sju förtroendevalda revisorer.

Kommunallagen formulerar fyra granskningsområden för den kommunala revisionen:

  • verksamhetens ändamålsenlighet,
  • tillfredsställande ekonomi,
  • rättvisande räkenskaper och
  • tillräcklig intern kontroll

Det är nämnder, styrelser och de enskilda ledamöterna i dessa som har ansvar för all verksamhet och som är revisionsobjekt.

Revisionsrapporter 2018 Visa Dölj

Nämnd

Revisionsskrivelse

Revisonsrapport

Övergripande

Granskning av stadens entreprenadstyrning Pdf, 17 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av stadens entreprenad­styrning Pdf, 497 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande

Granskning av delårsrapport 2018 Solna stad Pdf, 245 kB.

Utlåtande avseende delårs­rapport 2018 Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst Pdf, 10 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande

Revisionsberättelse 2017 Pdf, 446 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av års­redovisning 2017 Pdf, 275 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande


Granskning av Solna stads krisberedskap Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande


Granskning av intrångs­skydd Pdf, 748 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande


Granskning av samordning, värdering och hantering av kvalitetsrisker inom hemtjänsten Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande


Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner Pdf, 834 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande


Solna stads hållbarhets­arbete Pdf, 576 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande

Solna stads bygglovs­hantering Pdf, 1000 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av bygglovs­hantering Pdf, 339 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande

Upphandlings­granskning skivelse Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Solna stads upphandlings­­verksamhet Pdf, 590 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad