Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som har omfattande funktionsnedsättning och som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt att ansöka om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Bostad med särskild service ska ses som ett komplement till föräldrahemmet, vara frivilligt valt och skall i förhållande till barnets hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Det är i första hand omvårdnadsbehovet som föranleder valet av denna boendeform.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad