Personal

Lärarna på Solna kulturskola har mycket hög kompetens med högskoleutbildning både i sitt estetiska ämne och i pedagogik. Här presenteras alla medarbetare lite närmare och välkomnar dig till Solna kulturskola. Du hittar också våra mejladresser här.

ADMINISTRATION

Inger Carlonberg Visa Dölj

Inger Carlonberg, rektor på Solna kulturskola


Rektorn

- Att få leda en verksamhet som förser barn och ungdomar med verktyg som estetiska språk och skapande upplevelser är en stor förmån och glädje. Jag är oerhört stolt att få representera kulturskolan i Solna och tillsammans övrig personal ständigt arbeta för att vår verksamhet ska vara en levande plats där konstformerna växer och utvecklas. En plats dit Solnas unga får komma och upptäcka sig själv och sitt skapande tillsammans med andra. En verksamhet som är med skapar mervärde för Solnas medborgare.

- Jag började som rektor på Solna kulturskola 2005. Innan dess var jag studierektor på Örebro kulturskola. Tidigare arbetade jag också som lärare. I mitt ledarskap önskar jag kunna bidra till att den värdegrund vi har formulerat ska vara en fungerande verklighet för alla berörda; där varje person ska uppleva att "jag kan, jag har kul, jag är viktig och jag är delaktig".

Musikern

- Tvärflöjt är mitt huvudinstrument som jag gärna plockar fram vid tillfälle. Musicerande i olika former är en viktig del av fritidslivet. Det blir körhelger, mindre konserter med olika vänner och en del arrangemang. Tidigare när jag arbetade som lärare och musikkonsult skrev jag också en hel del musik och musikaler för skola och kyrka. "Spela Gustav Vasa", "Djungelbladet", "Stenberget" och "Emmausvandrarna" är några av musikalerna som är utgivna och spelats runt om i landet.

Ordföranden

Mellan 2012-2018 har jag haft förtroendeuppdraget som ordförande för Kulturskolerådet.

Kulturskolerådet är en intresseförening för musik- och kulturskolorna i Sverige där de flesta av landets skolor/kommuner är medlemmar. Kulturskolerådet arbetar med opinionsbildning, kompetenshöjning och omvärldsbevakning för att stärka kulturskolor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Min utbildning

 • Musikhögskolan i Malmö, instrumental- och ensemblelärare med tvärflöjt som huvudämne, kör/orkester/dirigering som biämne samt musikdata (multimedia)
 • Mälardalens högskola, mål- och resultatstyrning
 • Kommunala chefs- och ledarskapsutbildningar, interkulturell kommunikation

inger.carlonberg@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Katarina Fast Ehrlén Visa Dölj

Biträdande rektorn

- Att få vara med och driva en kulturskola är en stor ynnest. Jag har arbetat länge som lärare och skolledare inom grundskola och gymnasium innan jag kom till Solna kulturskola. Här ser jag barn och ungdomar blomma i olika estetiska ämnen, ser deras lärande och ökande självförtroende - då känns mitt arbete otroligt tillfredsställande och meningsfullt.

- På samma sätt som alla i grundskolan inte ska bli språkvetare, matematiker, fysiker, kemister, historiker eller samhällsvetare så ska inte alla som går på kulturskolan bli konstnärer, musiker, dansare, författare eller skådespelare. Men alla barn och unga behöver uttrycka sig, "tala", och känna till även dessa språk - de estetiska språken. Och några av eleverna utvecklar talanger som ger en grund för framtiden på olika sätt.

Författaren

Det är bara att googla!
Filippa Mannerheim, journalist och lärare i svenska, och jag träffades när vi arbetade tillsammans på ett gymnasium. På hennes initiativ skrev vi tillsammans boken "Det är bara att googla!" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är en lärobok med mängder av konkreta lektioner som alla handlar om informationssökning och källkritik och är knutna till svenskämnet. Boken förmedlar kunskap men också metoder och verktyg.

Skolan som inte finns - men som alla älskar!
En debattbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur och varför kulturskolan skulle kunna bli en katalysator för lärande och ge eko ända in i grundskolans klassrum. Skola och kulturskola är två olika arenor som båda möter starka behov hos barnet - livsviktiga för individen men också för samhället.

Fotografen

Jag använder kameran för att undersöka och få syn på sånt man annars går förbi - i naturen. Mitt makroobjektiv letar sig nära blommor men också insekter, mönster eller vyer som naturen bjuder på. En webbsida med många av mina bilder är på gång under 2021 och alla bilder kommer att CC-licensieras på så sätt att de är fria att använda förutom i kommersiella syften, det enda som krävs är

Min utbildning

 • Konstfack i Stockholm, bildlärarinstitutet
 • Kvalificerad yrkesutbildning, digital pedagogik med inriktning mot läromedel
 • Kommunala chefs- och ledarskapsutbildningar

katarina.fast-ehrlen@solna.se


Nurten Duru Visa Dölj


Administratören

- Det roligaste jag vet är när jag lyckas placera ett barn på en kurs som det verkligen längtar efter att gå. Då blir alla nöjda, både barnen, föräldrarna och jag.

- I övrigt är jag en informationscentral, en spindel i nätet både internt och externt. Eftersom de frågor jag får, både av föräldrar, elever och lärare här på skolan, är av de mest skiftande slag, så försöker jag att hålla mig så uppdaterad jag bara kan.

- Jag både bor och arbetar i Solna stad och har gjort det under många år och känner mig trygg med mina kunskaper om hur staden fungerar. Innan jag kom hit till Solna kulturskola arbetade jag både i receptionen och växeln i Solna Stadshus.

- Siffror är roligt att jobba med och det gör jag dagligen eftersom jag sköter all fakturering, både kund- och leverantörsreskontra.

- Det är viktigt att vi internt har ett bra arbetsklimat och att vi hjälps åt när det är mycket att göra. Det är högt tempo vissa tider här på kulturskolan! Jag försöker dra mitt strå till stacken och t.ex. överraska med en fruktkorg eller något annat gott till kaffet lite då och då.

- Det allra roligaste är att mitt arbete är så varierande, ingen dag är den andra helt lik!

Fortbildning

Under årens lopp har det blivit en hel del fortbildningar i de olika verksamhetssystem jag använder som Rapportera, Raindance, Episerver, Studyalong och diarieföring i Lex.

Min utbildning

 • Företagsuniversitetet, ekonomi och informationshantering

nurten.duru@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Margareta Bjerén Visa Dölj


Producenten

- Den riktigt stora glädjen är att få vara med på hela resan, från den första byggstenen till den sista i kulturskolans olika produktioner. Det är spännande att se hur en tanke utvecklas till en idé som skapar en röd tråd i ett litet eller stort evenemang. Att få göra det tillsammans med elever och medarbetare är en stor ynnest och det som gör mitt arbete så spännande.

- Den stora bredden av arbetsuppgifter är också något som jag tycker är utvecklande och inspirerande. Ibland arbetar jag med helheten i mindre konserter och föreställningar och ibland med stora, stadsövergripande evenemang där Solna kulturskola deltar. Min inställning och ledstjärna är att den lilla konserten är lika viktig som det stora evenemanget. Som producent på Solna kulturskola ingår det också att arbeta kreativt och konstnärligt skapande, något som ligger mig varmt om hjärtat.

- Det blir också många olika och spännande möten med medarbetare i staden och andra aktörer allt från elever på kulturskolan, lokala aktörer till nationella kulturinstitutioner.

Danspedagogen

- Att ha en konstnärlig utbildning och många års erfarenhet av sceniskt arbete är en stor fördel i mitt arbete som producent.

Jämställdhetspris och stipendier

 • Solna stads jämställdhetspris tillsammans med mina danskollegor, 2009
 • Stockholm Stads kulturstipendium, dansare, 1987

Min utbildning

 • Peo Sander, lektor i scenkonstproduktion, projektledning inom kultur
 • Danshögskolan i Stockholm, danspedagogutbildningen
 • Balettakademien i Stockholm, förberedande yrkesdansarutbildning

margareta.bjeren@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

BILDLÄRARE

Olle Halvars Visa Dölj

Olle Halvars, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Konstfack i Stockholm, Institutionen för Bildpedagogik, inriktning konst och design
 • Nyckelviksskolan, textilt hantverk

Pedagogen

- Jag älskar verkligen barns och ungdomars bildspråk. Som konstnär är jag fascinerad av det naiva uttrycket. Dessutom är det fantastiskt spännande och givande att få följa elevernas utveckling i det längre perspektivet.

- Jag är intresserad av att undersöka olika material och det jag strävar efter är att ge eleverna verktyg så att de själva kan skapa ända från grunden. Det kan exempelvis handla om att limma och sy sitt eget skissblock i stället för att köpa ett färdigt. Sån kunskap är värdefull att ha i hela livet, inte alls bara för stunden. På så sätt blir allt vi gör i kulturskolan meningsfullt även i det långa perspektivet.

- Många har dåligt självförtroende när det gäller att hålla på med konstnärliga uttryck. De tycker att de inte kan, att det blir fult o.s.v. Det finns så mycket fördomar kring hur bilder och konst ska se ut. Jag vill bort från alla bildschabloner och arbeta mer med fritt skapande. Varje elev kan utveckla sitt eget personliga bildspråk som kan vara både lättsamt och vardagsnära, det behöver inte alls vara komplicerat. Då blir det också naturligt att det inte finns något rätt eller fel och att alla i gruppen är precis lika viktiga.

- Rent pedagogiskt är det roligt och utmanande att få ha grupper och hitta nycklar till hur gruppen fungerar och kunna nå individen. Det är ett samspel mellan ordning och kreativt kaos, lugn och ro eller fartfyllt och energiskt.Arbetet i kulturskolan är fritt från betyg och bedömning - här kan jag som lärare vara kreativ i min undervisning och mitt enda fokus kan ligga på elevens skapande.

Konstnären

- Jag gillar att jobba enkelt och naivt i stora format. Därför har jag fastnat för grafik (trycktekniker) som jag gärna kombinerar i textila verk och skulpturer. Så uttrycket blir väldigt rått när materialet och misstagen blir en naturlig del av processen.

- Ofta har jag många projekt igång samtidigt och jag gillar att samarbeta med andra konstnärer både i Sverige och andra länder. Det blir ett givande och tagande som gynnar alla inblandade, både min egen undervisning och de olika projekten, eftersom olika perspektiv och världar kombineras.

olle.halvars@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Anders Nyman Visa Dölj

Anders Nyman, bildlärare och dramaturg på Solna kulturskola


Min utbildning

 • Lärarhögskolan i Umeå
 • Bildlärarinstitutet
 • Dramatiska institutet
 • Dramatiker/dramaturglinjen

Pedagogen

- För mig är den undervisande situationen en arena för sökande viljor. Och att i samspel få en elev att rikta blicken åt ett nytt håll, upptäcka äventyret och tidigare dolda vägar, är det roligaste i jobbet. Lek och värme och överraskande tankar både för mig och för eleverna - det är i sådana improvisationer kreativiteten får fäste!

Dramaturgen

- Jag undervisar även i dramaturgi och manusskrivande på olika folkhögskolor. Spännvidden i ålder på mina elever är således stor. Erfarenheter och referenser gör förstås stora skillnader, men det väsentliga förenar - viljan att förädla.

Författaren

- När jag inte är på kulturskolan arbetar jag med mitt eget skrivande. Har i många år arbetat som frilansande manusförfattare och skrivit pjäser för vuxna och barn, t.ex. Circus Medici, ett drama i två akter, vetenskapsteater och serier för Unga Radioteatern. De senare åren har inriktningen dock mest varit prosa, böcker för barn: Amanda och ängeln i flaskan, Farbror Dysterkvists resa, Svalan och snigeln hittar hem, en bok med text både på arabiska och svenska och Hoppan Hansson - en reskamrat på villovägar.

anders.nyman@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Ronja Koman Visa Dölj


Min utbildning

 • Konstfack i Stockholm, Institutionen för Bildpedagogik, inriktning bild och design
 • Grafikskolan, inriktning på konstgrafiska uttrycksformer

ronja.koman@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Martin Klevegård Visa Dölj


Min utbildning

 • Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, Att skriva dramatik
 • Runö folkhögskola, Dramaturgi för film
 • Filmarbetare/kamerassistent på Beck-filmer, Wallander, Solsidan, Millenniumfilmerna

Pedagogen

- Film är väldigt praktiskt och innehåller många olika delar. Man skriver manus, filmar i olika miljöer, utomhus eller inomhus, arbetar med bildspråk, kamerateknik, redigerar, jobbar med ljudläggning och skådespelaruttryck. I ett filmteam behövs helt enkelt flera olika roller som alla jobbar mot samma mål.

- När eleven kan grunderna och själva börjar forma sitt filmberättande och kommer med egna idéer eller lösningar, då har hen nått ett viktigt mål. Det är en häftig känsla för mig som pedagog och det mest spännande jag vet.

- Animation, foto och digitalt skapande är andra ämnen som jag brinner för. I animation lär man sig grunden för hur film fungerar. Eleven ger liv åt sina figurer och miljöer. I fotografi fokuserar mer vi på den enskilda bilden och går på djupet med ljus, kamerateknik, komposition, uttryck och analys.

Filmaren

- Jag började min filmbana på Filmhuset i deras studios och lärde mig all möjlig kamerateknik. Därefter har jag jobbat med film på flera olika sätt bland annat som kameraassistent, passare och produktionsassistent på TV-serier, långfilms- och reklamfilmsproduktioner - se exempel ovan under Utbildning.

- Det roligaste med arbetet som kameraassist är att du är mitt i inspelningen. Du ser hur olika regissörer, fotografer, och skådespelare arbetar och lär dig väldigt mycket om hur filmarbete med dess olika roller och processer går till.

- Jag har också gjort egna filmer, kortfilmer och dokumentärer och arbetat som filmkonsulent, filmpedagog och verksamhetsutvecklare på filmresurscentra och studieförbund.

martin.klevegard@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

DANSLÄRARE

Anna-Linda Egland Visa Dölj

Anna-Linda Egland, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Musikhögskolan i Piteå
 • Danshögskolan i Stockholm
 • Danslärarutbildning
 • Certifierad Simonson jazzlärare från Dance New Amsterdam i New York
 • Utbildad danshandledare vid Balettakademien i Umeå

Pedagogen

- Jag undervisar huvudsakligen i streetdance och lägger stor vikt vid elevernas egna idéer och utforskande inom de olika genrerna som finns i streetdance, som house, new school, dancehall och breakdance.

- Mina stora intressen gäller både dans och pedagogik och det som händer i en grupp när man jobbar tillsammans. Dansen är ett språk som alla kan "tala" och förmedla olika saker med. Vi möts i dansen som individer och kommunicerar med varandra.

Andra uppdrag

- Ett annat uppdrag jag arbetat med är projektet "6-årskören" i Nacka där jag varit med i ett konstnärligt team som utformat ett koncept med sång, dans och teater. Har varit manusförfattare, idéskapare och koreograf till "Skogen" 2014 och "Rymden" 2015, som uppförts av 1200 st 6-åringar på Dieselverkstaden i Nacka.

Föreställningen "Skogen" blev grammisnominerad i kategorin årets barnskiva 2014.

- Jag undervisar även på SMI (Stockholms musikpedagogiska institut) som gästlärare med projektet Danspiloterna där syftet är att fortbilda förskolelärare i dans.

Fortbildning

- Jag har läst fristående kurser i Skapande dans, Musik & rörelse för små barn och Estetiska lärprocesser - alla kurser på Stockholms musikpedagogiska institut (SMI).

anna-linda.egland@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Eja Lindqvist Visa Dölj

Eja Lindqvist, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Danshögskolan i Stockholm
 • Danspedagogutbildning, inriktning jazzdans
 • Danshögskolan i Stockholm
 • Påbyggnadsår, inriktning barndans
 • Performing Art College, London Studio Centre

Pedagogen

- Jag älskar dansen och har ett behov av att uttrycka mig med kroppen i dansens olika språk. Dansen ger mig självkänsla och en stor glädje i livet, och det vill jag ge vidare till mina elever!

- Det är viktigt att alla i en grupp mår bra och känner att de blir sedda och har en viktig plats i gruppen. Om man ska utvecklas måste man våga både ta plats och testa nya saker, då är stödet och tryggheten i gruppen nödvändig. Alla behöver själva få uppmuntran men också se och lyfta varandra så det skapas en positiv och kreativ process.

Dansaren

- Jag har tidigare arbetat som dansare och koreografassistent i London och Antalya, en hamnstad i sydvästra Turkiet. Har under tio års tid varit aktiv i pardans och tävlat runt om i Sverige.

Jämställdhetspris och stipendier

 • Solna stads jämställdhetspris år 2009
 • Carina Aris stipendium för unga talangfulla dansare
 • Danshögskolans stipendium

Ur motiveringen för Jämställdhetspriset
"Solna kulturskolas självständiga, kreativa och ambitiösa danspedagoger - Carola Nilsson, Margaretha Bjerén, Erica Lindqvist och Elisabeth Karlström - har utmärkt sig i hela Sverige för ett mycket medvetet och professionellt tänkande kring dansundervisning och dess utveckling.

eja.lindqvist@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Elisabeth Blomberg Visa Dölj


Min utbildning

 • Kungliga Operans balettelevskola/Kungliga Svenska balettskolan
 • Danshögskolan i Stockholm

Pedagogen

- Mitt mål är att varje elev ska känna både glädje och självförtroende och utstråla "kraft" både i salen och på scenen. Då har vi hittat rätt tillsammans - eleven och jag! Utstrålning är så mycket mer än att bara le och se glad ut.

- Eftersom jag själv har en bakgrund som professionell dansare är både teknik och scennärvaro i fokus under alla lektioner.

- Jag vill smitta av mig med min energi och dansglädje till eleverna - som i sin tur ger tillbaka sin härliga energi till mig!

- Det är viktigt att alla i en grupp får ta lika mycket plats. Därför är jag alltid tydlig med att vi ska ha arbetsro så att alla kan fokusera på dansen.

- Vissa koreografier gör jag själv, inspirerad av eleverna, men de flesta koreografier gör vi tillsammans där elevernas egna idéer och tankar kring en känsla eller en handling bildar grunden. Utifrån det improviserar vi fram en koreografi. Någon kanske också har förslag på ett musikstycke och en annan har idéer kring kostym.

Balettdansösen

- Själv har jag dansat huvudrollen i många baletter och arbetat som professionell dansare utomlands i många år. I Bergen i Norge dansade jag i det moderna kompaniet Nye carte blanchesom solist. I Tel Aviv i Israel var jag balettdansös i balettkompaniet Israel ballet.

Jämställdhetspris och stipendier

- Jag har mottagit flera stipendier bl a Carina Ari för dansstudier i New York, London och Cannes. Tillsammans med mina danskollegor mottog jag Solna stads jämställdhetspris år 2009.

elisabeth.blomberg@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Madelene Söderberg Visa Dölj

Madeleine Söderberg, danslärare på Solna kulturskola


Min utbildning

 • Musikhögskolan i Piteå
 • Danshögskolan i Stockholm, danslärarutbildning
 • Certifierad Simonson jazzlärare från Dance New Amsterdam i New York

Pedagogen

- Jag har alltid älskat att dansa och visste från början att jag ville hålla på med dans i någon form. Jag har varit dansare både i Sverige och New York och uppträtt bakom artister som Sofia Jannok och Louise Hoffsten.

- Under gymnasietiden var min dröm att få vara med i Plannja Pride, Sveriges bästa cheerleading-lag. Drömmen gick i uppfyllelse och jag fick möjlighet att uppträda inför tusentals människor varje vecka. Undervisning har också alltid funnits med, under skoltiden undervisade jag i barndans, streetdance och dansmix vid sidan av studierna.

- I min roll som danslärare känner jag att jag har "hittat hem". Det viktigaste är att få eleverna att våga släppa loss och uttrycka sig med hela kroppen. Det handlar om att hitta och locka fram känslor för att kunna leva sig in i rörelsen.

- För att få en fungerande grupp är det viktigt att stärka eleverna, att se varje enskild elev. Alla barn och ungdomar har något som är speciellt som vi tillsammans kan utgå från. För yngre barn är leken en självklar utgångspunkt.

- Både koreografier och olika övningar arbetar vi ofta fram tillsammans, eleverna och jag. I dessa stunder uppstår verklig dansglädje! Jag får massor av inspiration av eleverna och hoppas att jag kan vara en bra förebild för dem.

Stipendier

Länsförsäkringars kulturstipendium 2010.

madeleine.soderberg@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Marlene Garcia Strandgren Visa Dölj


Min utbildning

 • Musikhögskolan i Piteå, danslärarutbildning
 • Bjärnum, Markaryds folkhögskola, musikteaterutbildning
 • Safe utbildningar, Stockholm
 • Grupp- och styrketräningsinstruktör

Pedagogen

- Jag har alltid dansat och växte upp med Michael Jackson och Madonna som förebilder. På morgnarna hade mina föräldrar svårt att klä på mig eftersom jag bara ville dansa framför TV:n. I skolan lockades jag inte av idrott eftersom jag inte tyckte om tävlingsmomenten. I dansen däremot kände jag en trygghet, där kunde jag använda kroppen utan att bli värderad och rankad.

- Den glädje jag kände i dansen bara växte och jag ville lära mig mer och började så småningom på Solna kulturskola och senare på Stockholms estetiska gymnasium och Danscompagniet.

- Jag vill förmedla den dansglädje och det välmående jag själv har känt. Oavsett hur livet har sett ut i övrigt så har dansen alltid varit en fast punkt där jag har kunnat känna mig trygg. Glädjen och tryggheten i dansen vill jag förmedla till mina elever och jag är noga med att varje elev ska känna sig sedd. Varje möte är unikt och jag vill vara lyhörd för vad alla vill och behöver.

- För eleverna betyder gemenskapen i gruppen mycket. Samarbetet och det sceniska uttrycket handlar om att varje individ i gruppen strävar mot samma mål. Att ta sig igenom utmaningar och svårigheter och komma ut på andra sidan är både härligt, nyttigt och berikar gemenskapen i gruppen.

- Eleverna får uttrycka sig med kroppen och får utlopp för olika typer av känslor bland annat genom improvisation. Periodvis arbetar vi intensivt med det sceniska uttrycket. I samklang med musiken övar vi på att förmedla känslor och stämningar.

Dansaren

- Under min studietid i Norrbotten jobbade jag som dansare för Dröse och Norberg på Pite Havsbad i deras show, Studio54, som sattes upp under sommarsäsongen. Under vintern dansade jag i Norrlands största julshow på Western Farm i Boden.

- Nu är jag med i Zacco Dance Team och vi uppträder på olika event och deltar i Streetstar på Dansens hus.

marlene.garcia@solna.se

Foto: Boas Garcia Strandgren

Nikolina Johansson Visa Dölj

Nikolina Johansson, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Dans och cirkushögskolan i Stockholm, danspedagogik inriktning modern och nutida dans
 • Gotlands dansutbildning, förberedande dansutbildning
 • Kaggeholms folkhögskola, danslinjen

Pedagogen

- Det är viktigt att alla får upptäcka och utforska dansen så den blir något som är deras eget. Jag jobbar mycket med improvisation och eget skapande, det finns inget fint eller fult och inget rätt eller fel. Det gör att eleverna får en stärkt självkänsla, upplever dansglädje och får ett ökat självförtroende.

- Jag vill skapa en gemenskap mellan alla i hela gruppen. Dansen i kulturskolan blir i bästa fall som ett eget forum för eleverna. Det blir en plats, förutom hemmet och skolan, där de kan vara sig själva.

- Själv har jag dansat så länge jag kan minnas. Jag dansade på kulturskolan från 6 år tills jag slutade gymnasiet. På kulturskolan hade jag en danslärare som jag såg upp till väldigt mycket och det tror jag har påverkat mitt yrkesval. När jag var 12 år började jag med cirkus och när jag var 17 år började jag undervisa på cirkusskolan. Där började mitt pedagogiska liv.

- Det har varit en självklarhet från första början att jag skulle ägna mitt liv åt dans och pedagogik. Jag ser fram emot många spännande och utvecklande möten under åren framöver.

nikolina.johansson@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

MUSIKLÄRARE

Anders Dannvik Visa Dölj


Min utbildning

 • Musikhögskolan i Örebro, instrumental- och ensemblelärare med piano som huvudämne, afroamerikansk tradition som biämne

Pedagogen

- Musiken är ett livselixir och har varit min passion hela livet ända sen jag var liten. Musiken ger en enorm glädje oavsett om man är amatör eller proffs. Det vill jag ge vidare till mina elever genom att vara lyhörd för elevens önskemål - tillsammans hittar vi och tar vara på musiken där eleven har sitt hjärta, det som eleven brinner för. När vi kommer dit flyter det på och då händer det saker - jag har sett många elever blomma på ett starkt och ibland överraskande sätt!

- Men det är också viktigt att bredda och utveckla elevernas musikintresse - jag vill inspirera dem att upptäcka ny musik som de kanske inte skulle kommit i kontakt med annars.

- Flera av mina elever finns nu på den offentliga scenen i Sverige men också utomland som t ex Oskar Nilsson som haft en stor roll i "Kristina från Duvemåla".

- På Solna kulturskola är jag pianolärare och ansvarig för kulturskolans inspelningsstudio där våra elever och grupper får komma och spela in.

Kompositören

- Jag skriver också musik och det har jag gjort sen jag var 9 år gammal. Är aktiv och kontrakterad hos Scandinavian Songs. Har skrivit och producerat åt skivbolag och radio och har skrivit åtta bidrag till Melodifestivalen och kommit tvåa vid två tillfällen. Ena gången var det med låten Stjärna på himlen framförd av Drömhus (1999) och andra gången Let Your Spirit Fly framförd av Jan Johansen och Pernilla Wahlgren (2003).

- Vidare har jag jobbat med Pernilla Wahlgren, Lasse Berghagen, Sanna Nielsen, Gladys del Pilar m fl. Japan uppskattar min musik, jag har haft flera singelettor där och skrev deras officiella OS-låt 2008 som blev den mest sålda låten det året i Japan. Även i Korea har jag haft en stor hit med bandet After school. Har gjort radiojinglar åt Mix Megapol, jobbat med Sikta mot stjärnorna, Småstjärnorna, Radio Rix och Radio City.

anders.dannvik@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Alexander Simm Visa Dölj

Min utbildning

 • Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, improvisationsmusiker med gitarr som huvudinstrument
 • Bollnäs Folkhögskola, Afrolinjen
 • Skurups Folkhögskola, Afrolinjen

Pedagogen

- Det allra viktigaste i min undervisning är att väcka och bibehålla elevernas egen upptäckarglädje i musiken. Det stärker självkänslan hos varje elev och ger ett stort mervärde utöver att lära sig ett instrument.

- Jag undervisar i Ulriksdalsskolans lokaler och där har jag både gitarrgrupper samt enskild undervisning på alla nivåer.

- Utöver att undervisa i gitarr är jag aktiv i olika rock- och popband, turnerar och spelar in skivor.

Anders Ramsell Visa Dölj

Min utbildning

 • Musikhögskolan i Ingesund, instrumental och ensemblelärare, saxofon och klarinett

Pedagogen

- Hos mig får eleverna spela den musik de redan vet att de gillar. Det jag sen vill bidra med som pedagog är att eleverna ska upptäcka ny musik och nya instrument.

- Vi jobbar mycket med improvisation och det personliga uttrycket. Det är det som ger bränsle åt kreativiteten och ger en fördjupad upplevelse och förståelse.

- När det funkar, t ex när en elev får det att låta bra, är det som när en fotbollsspelare gör mål. Teknik och känsla samverkar i ett "flow" - även om man inte spelat så länge. Att improvisera kan liknas vid att "berätta" i stället för att läsa innantill.

- Jag har en stor genrebredd, allt från jazz och klassiskt till hårdrock och försöker blanda så mycket det går i undervisningen.

Musikern

- Själv spelar jag saxofon i jazz- och rockband som Pocket Big Band, Sound of Swing Big Band, Stockholm Teachers Big Band och gitarr och sax med Band of All Trade. Vi spelar på ställen som Fasching, Nalen och Mosebacke.

anders.ramsell@solna.se

Annika Hansson Visa Dölj


Min utbildning

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, musiklärarlinjen med fördjupning gitarr och elbas
 • Dramatiska Institutet, mediepedagogutbildning
 • Eglers film- och tv-utbildning i Stockholm, filmljud

Pedagogen

- När jag jobbar som musik- och gitarrlärare får jag arbeta med ett rikt universellt språk - ljud och musik - som går rakt in i allas hjärtan. Det är en universell, ickeverbal kommunikation. Och att få jobba med det är fantastiskt!

- Musiken är en stor källa till glädje i mitt eget liv och det vill jag föra vidare till alla elever jag möter. Jag vill hitta den enskilda elevens "nyckel" till musiken.

- Alla människor har behov av att få uttrycka sig och vi provar tillsammans gitarren som ingång till en lustfylld musikalisk upplevelse. Själv började jag spela fiol men först med gitarren hittade jag det som verkligen berörde och stämde för mig.

Ljudteknikern

- Under många år arbetade jag på Stockholms stadsteater med ljudteknik och ljuddesign. För mig handlar ljudarbete minst lika mycket om ett musikaliskt uttryck, precis som när jag musicerar och skapar musik. Tekniken är ett verktyg - inget självändamål.

Musikern

På fritiden spelar jag i olika konstellationer, från en renodlad gitarrkvartett till mer blandade band. Vi har en genremässigt bred repertoar - från Vivaldi till Eric Clapton - och spelar i olika sammanhang.

annika.hansson@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Björn Enegård Visa Dölj


Min utbildning

 • Musikhögskolan i Örebro, ensemblemusikerlinjen samt musiklärarprogrammet med bas som huvudämne

Pedagogen

- Jag vill verkligen fånga upp intresset för basen som ett instrument med många möjligheter. Det handlar bland annat om att lära sig höra basen och vad basisten spelar i ett band.

- Eftersom bas oftast är ett kompinstrument pratar vi mycket om vilken roll basisten har i ett band eller en orkester. Vi går igenom olika stilar och olika typer av ackompanjemang. Många elever får också möjlighet att spela i ett band och själva uppleva basistens roll.

- Från första lektionen spelar vi låtar och eleven lär sig teknik och att hitta tonerna på greppbrädan på det sättet.

Författaren

Mitt stora intresse för pedagogik och metodik i elbas har resulterat i att jag skrivit en undervisningsbok för nybörjare som heter just "ELBAS!" och som kan användas på ett flexibelt sätt som passar den enskilda eleven.

Musikern

- Jag jobbar även som frilansbasist vid sidan av undervisandet sedan flera år tillbaka. Spelar i många sammanhang och uppträder på både stora och små scener, t.ex. Berns salonger. Medverkar i ett flertal band och kompar olika artister t.ex. Magnus Carlsson (från Alcazar) och Charlotte Perrelli. Spelar kontrabas bl.a. i bandet The Moleskins som givit ut skivan Dedication.

bjorn.enegard@solna.se

Christer Teglund Visa Dölj

Christer Teglund, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), kandidatprogrammet i musikpedagogik - slagverk, biinstrument piano
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, ämneslärarexamen, inriktning gymnasiet
 • Försvarsmakten, Arméns trumkår, militärmusikerutbildning, fält-trumslagare

Pedagogen

- När en 7-åring i en nybörjargrupp i mitten på terminen berättar att hon är mindre stressad i skolan sedan hon började spela trummor, känner jag att musikens betydelse talar sitt tydliga språk. En av många anledningar varför jobbet som lärare är så meningsfullt och fantastiskt.

- Det jag strävar efter i undervisningen och något som gör mig väldigt glad är när elever upptäcker sin egen motivation och blir sin egen drivkraft. Det vi ägnar tid och energi åt blir vi bättre på, vilket göder motivationen och skapar meningsfullhet. Men vägen mot ett mål kan vara lika rolig och givande som själva målet. När en lektion är rolig i sin enkelhet för eleverna, att vi är i musiken tillsammans, då har jag lyckats som lärare.

- Musik är inte bara ett starkt uttryckssätt. Det är också ett universellt språk, en multimodal utmaning, en gemenskap, något större än oss själva. I vissa afrikanska kulturer används bara ett ord för dans och musik - som en och samma aktivitet. Det mesta i livet och naturen är dessutom rytm eller en puls. Hos Malinke-folken i Guinea lever fortfarande traditionen kvar att vardagssysslorna, från fiske till städning, spelas och sjungs. De menar att all rörelse är rytm.

Vägen till musiken

- När jag var 4 år gammal kom min pappa hem från en affärsresa med ett barntrumset, men musik hade redan stor betydelse för mig när jag satt vid köksradion som 3-åring och väntade på att Carolas nya hit skulle spelas igen.

- Efter lektioner hos två privata lärare fick jag som 9-åring börja på kulturskolan. Genom åren har jag spelat i vitt skilda sammanhang; med turnerande rockband, artister, körer, musikaler, som slagverkare i symfoniorkestrar, fälttrumslagare i Arméns Trumkår och har också lett många workshops på skolor och studieförbund. Jag har undervisat i trumset och slagverk i 15 år och har också jobbat som musik-/mattelärare och ensemblelärare på grundskolor och gymnasium.

- Idag jobbar jag heltid på Solna kulturskola - och ja, jag älskar mitt jobb, både att få utveckla ämnet och att kunna inspirera och influera. Lärande är verkligen en dubbel process där jag som pedagog lär mig lika mycket varje lektion som eleverna. Lärandet är precis som musik - ett oavbrutet upptäckande.

christer.teglund@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Christine Lenngren Visa Dölj

Christine Lenngren, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, instrumental- och ensemblelärare med piano som huvudämne
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, rytmik- och ensemblelärare

Pedagogen

- Mötet med eleven är det allra viktigaste för mig men också det allra roligaste med mitt yrke. Jag gillar den pedagogiska utmaningen att möta varje elev där den befinner sig och att utgå från det eleven själv önskar, vill och kan.

- När vi lärt känna varandra kan vi upptäcka och utforska musikens värld tillsammans på mängder av olika sätt. Att uttrycka sig genom musik är något av det bästa man kan göra, och det vill jag förmedla till mina elever. Många gånger skapar de musik på sätt som jag själv inte tänkt på. Det finns inga begränsningar och inga rätt eller fel, bara musikaliska uttryck.

- När det gäller pianot finns det många olika sätt att använda det på. Man kan spela melodier, ackompanjera sig själv eller andra, man kan sjunga till sitt spel, man kan spela i pianoorkester och tillsammans med andra instrument.

- Man kan spela nästan all sort musik på ett piano. Det kan vara en egen komposition, något du har hört på nätet, klassisk musik, filmmusik, spelmusik från den digitala världen eller musik från andra länder.

Lite mer om mig

- Sång är en stor del i mitt liv både när jag undervisar och vid andra tillfällen och sammanhang. Jag tycker om att arrangera och ibland komponera musik, både till mina elever men också för solosång, körsång och för olika instrument.

- Jag brinner för att involvera alla och ackompanjerar gärna till allsång av olika slag. Detsamma gäller instrument. Alla kan spela tillsammans och jag specialarrangerar och komponerar gärna för olika nivåer.

- Jag har varit lärare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och undervisat blivande pianopedagoger i ämnet pianometodik (hur man undervisar i piano).

christine.lenngren@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

 

David Sennerstrand Visa Dölj


Min utbildning

 • Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), sångpedagogutbildning
 • Kulturama –yrkeslinjen för sångare
 • Teaterutbildning på folkhögskola i två år samt Spegelteaterns skådespelarutbildning

Pedagogen

- På en sånglektion behöver man inte "sjunga bra" eller "vara duktig" utan mer söka efter sitt eget personliga uttryck. Vi utgår från låtmaterial som eleven tycker om. Tillsammans utforskar vi röstens olika funktioner t ex var det känns som mest bekvämt att sjunga men provar också helt nya sätt att använda rösten på.

- Att sjunga är att berätta. Min egen ingång till sången genom skådespelaryrket har gjort mig medveten om hur viktigt det är att veta vad man vill förmedla med sitt framförande. Nyckeln är att förena teknik med uttryck. Båda delarna kompletterar varandra.

Skådespelaren, föreläsaren och sångaren

- Jag arrangerar workshops och föreläsningar genom mitt företag Snacka Sunt - med vilket jag vill sprida kunskap och öka medvetandet kring röstens betydelse vid muntlig kommunikation. Och förmedla värdet av att utveckla en slitstark röst som håller i längden.

- Vadstena nya teater är en cabarétteater där akterna spelas mellan förrätt, varmrätt och efterrätt i tre akter. Där medverkar jag i musikaler, krogshower och andra typer av föreställningar.

david.sennerstrand@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Elin Lindberg Visa Dölj


Min utbildning

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, musikerlinjen med fiol som huvudinstrument
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, pedagogisk påbyggnadsutbildning samt Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Pedagogen

- Det allra viktigaste är att varenda elev ska få en positiv upplevelse när de kommer till mina lektioner. Alla elever får ett ökat självförtroende av att lära sig ett instrument. De allra flesta blir också styrkta och både vågar och vill uppträda på konserter. Vi har många konserter där elever får möjlighet att spela inför publik.

- Jag försöker anpassa lektionerna utifrån elevens allmänna kunnande men också efter dagsformen. Mitt mål är att de ska känna sig glada och nöjda när de går därifrån. Det allra bästa med att undervisa på kulturskolan är att elever lär sig utifrån sina egna förutsättningar och inte behöver känna stress över betyg och bedömning.

- Elever som gått hos mig flera år och lärt sig grundläggande teknik får arbeta med själva musikaliteten i spelandet. Det är fantastiskt när en elev kan börja "måla musiken med sin personlighet".

Violinisten

Jag är också verksam musiker och spelar mycket med min egen kvartett Julikvartetten Länk till annan webbplats.. Det är en stor glädje för mig själv att musicera med andra och jag får på så sätt också möjlighet att ge den glädjen och energin vidare till eleverna.

Författaren

Under många somrar har spelat på en sommaropera på Skäret. Där fick jag idén om att skriva en deckare i operamiljö. Boken heter Dödens opera och kom ut 2016. Den börjar så här:

Sara lade fiolfodralet på en stol och gick fram till scenen, den kyliga luften steg upp från jordgolvet.

elin.lindberg@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Emelie Pejler Visa Dölj


Min utbildning

 • Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), sångpedagogutbildning
 • Kulturamas yrkesutbildning, musikal

Pedagogen

- Den som kommer till mina lektioner får sjunga och musicera utan att jag eller någon annan bedömer vad som är rätt eller fel. Sång och musik ska i första hand vara glädje, nyfikenhet och frihet. På mina sånglektioner leker vi mycket och jag försöker avdramatisera sångrösten, jag använder till exempel ordet "ljud" många gånger i stället för "sång". Under lärprocessen uppmuntrar jag till exempel alltid eleven när hen vågar prova nya saker eller har egna idéer.

- Det är roligt när elever växer inom ämnet och utvecklar sin personliga röst, det är också fantastiskt att få uppleva när elever växer som personer - vilket ju ofta hänger samman.

- Det finns så mycket tävling i samhället och många som jämför sig på sociala medier och tittar på jurybestämda tv-program. Alla barn och unga mår gott av att ta en paus från detta och mitt mål är att eleverna själva ska bestämma vad de vill uttrycka och hur de vill låta. Och kanske det viktigaste av allt - att det känns bra.

emelie.pejler@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Helena Lundkvist Visa Dölj

Helena Lundkvist, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), kandidatprogrammet i musikpedagogik - flöjt, biinstrument piano
 • Royal College of Music, London, examined in Flute Teaching

Pedagogen

- Jag tycker det är roligt att undervisa, det är lite av en sport att skräddarsy lektioner för att guida elever på bästa sätt. För mig är det viktigt att se varenda elev och ta dem på allvar - på enskilda lektioner såväl som i grupp och orkestrar.

Målet är att alla elever ska tycka det är kul att komma till mig, känna sig trygga och våga uttrycka sig. Det är inte prestation som gäller utan en musikalisk upplevelse. Oavsett vilken nivå man är på ska alla få känna att "jag kan". När poletten trillar ner är det ofta en arbetsseger, att kämpa och sedan lyckas är en fantastisk känsla, både för eleven och för mig.

Musikern

För mig har det alltid varit viktigt att spela mycket själv, det är mitt sätt att fylla på med energi och lust vilket gynnar mitt pedagogiska arbete. Jag spelar flöjt i många olika konstellationer, allt från solo till kammarmusik och orkester, exempelvis Orkestern Filialen, Bergsslagens Kammarsymfoniker och Blåsarkvintetten Sonus.

helena.lundkvist@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén


Ingvor Smith Visa Dölj

Ingvor Smith, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Musikhögskolan i Göteborg, musikerlinjen med pedagogik som tillval, fiol och blockflöjt
 • Suzukimetodik för Sven Sjögren

Pedagogen

- Mötet med alla barn och vuxna är spännande, alla är så olika och har så mycket att ge. Jag försöker individanpassa min undervisning så mycket som möjligt för att få varje elev att blomstra. När ögonen lyser hos en elev som känner glädje i musiken - när de tycker det är roligt att spela och musicera - då blomstrar även jag! Feedback från nöjda föräldrar är också en stark drivkraft hos mig.

- Här på Solna kulturskola har jag arbetat som fiollärare sedan 1984 och tröttnar aldrig på att möta mina nya och gamla elever!

- Jag har gått utbildning i helklassundervisning i fiol för Evabritt Gratte. Dessutom studerat barockinterpretation för bl.a. Ingrid Seifert, Micaela Comberti, Sigiswald Kuijken och Jaap ter Linden.

Violinisten

- Under många år frilansade jag som violinist på Stora Teatern i Göteborg, Kungliga Operans Hovkapell, Radioorkestern, Umeå Sinfonietta, Gävle Symfoniker, Svensk Barockorkester, Norsk Barockorkester, Concerto Copenhagen, Drottningholmsorkestern och barockensembler som t.ex. Corde och Affetti Musicali med turnéer både inrikes och utrikes samt radio-, tv- och skivinspelningar.

ingvor.smith@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Jonas Olvedal Visa Dölj


Min utbildning

 • Musikhögskolan Ingesund, Karlstad universitet, instrumental- och ensemblelärare med blockflöjt som huvudämne och piano som biämne
 • Ersta Sköndals högskola, kantorsutbildning

Pedagogen

- Det roligaste med mitt jobb är att få möta eleverna varje dag och få förmånen att förmedla glädjen med att spela. Musiken är livsviktig, det är svårt att leva utan att spela, för mig är det som en sorts livslång terapi.

- Det viktiga är kontinuiteten i utbildningen, det är härligt att få ha elever länge och se utvecklingen. Det är en speciell relation vi får. Det är viktigt att odla relationen, att eleven känner sig trygg och att vi båda vet vad vi förväntar oss av varandra. Först då kan eleven utvecklas både musikaliskt och speltekniskt och kan uttrycka sig med egna känslor genom musiken.

Musikern

- Vid sidan av läraryrket spelar jag som blockflöjtssolist vid olika tillfällen i kyrkans regi och ibland tillsammans med kör. Jag sjunger också (tenor) i S:t Anna vokalensemble som är en halvprofessionell kör.

jonas.olvedal@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Jimmy Alcayna Visa Dölj


Min utbildning

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, musiklärarlinjen

Pedagogen

- För mig är musik glädje, lek och umgänge. Att få träffa eleverna via musiken är ett fantastiskt sätt att vara tillsammans på och ha roligt. För att bli skicklig på sitt instrument så krävs det förstås något från eleverna själva - men lusten till lärandet hjälper jag gärna till med!

- När en elev presterar något han eller hon inte trodde var möjligt och kanske t o m använder rösten under pianolektionen - då är det en högtidsstund för en pianopedagog! Att t ex sjunga sin egen favoritlåt till eget komp är fantastiskt roligt och stimulerande.

Ackompanjatören

- Under många år var jag ackompanjatör på Danshögskolan till barndans, klassisk balett och modern nutida dans. Jag har också undervisat på Danshögskolan som musiklärare.

Pianisten

- Jag är pianist i olika sammanhang: shower, dansband, coverband, begravningar, dop, kyrkokonserter, sångkurser, kompar trubadurer, jazzsångare, vissångare m.m.

Fortbildning

- Har gått Pascalfortbildning* som handlar om funktionshindrades tillgänglighet till musik- och kulturskolornas verksamhet. Jag har under många år undervisat och undervisar fortfarande elever med olika typer av funktionshinder.

* Pascal var en satsning (2007-09) för landets kulturskolor med kompetensutveckling för arbete med funktionshindrade barn.

jimmy.alcayna@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Maggan Bäcklin Visa Dölj

Maggan Bäcklin, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, pianopedagog med cembalo, violin och viola som biinstrument
 • Högskola för musikpedagogik, SMI (Stockholms musikpedagogiska institut)
 • Kompanjonlärarutbildning

Pedagogen

- Piano är ett fantastiskt instrument - man kan spela vad man vill i alla genrer och med outtömliga uttrycksmöjligheter - man är sin egen orkester!

- Det är viktigt att eleverna har roligt när vi möts - då lär man sig så mycket mer. Mitt mål är att alla ska få med sig musiken både nu och för resten av livet och känna att jag kan, jag vågar med mottot:

Jag är inte rädd, jag kan flygla!

- När vi jobbar med de mindre barnen i Musikpatrullen så är det just det som är drivkraften - att ha kul!

Musikern

- Själv har jag spelat kammarmusik i olika former som pianotrio och barockorkester (cembalo) och spelat tillsammans med många musiker, framträtt som pianosolist i Gävleborgs symfoniorkester och Västerås Simfonietta. Under årens lopp har jag arbetat som teatermusiker i många olika sammanhang. Har spelat horn, arrangerat och varit en av de främsta scenpersonligheterna i studentorkestern Kårsdraget.

Revyartisten

- Dansaren och estradören Leif Werner och jag har satt upp ett flertal revyer och föreställningar samt jobbat flera år i Kultur i vården.

- En av de roligaste saker jag gör, vid sidan av undervisningen på Solna kulturskola, är att jag är medlem i satirgruppen På Håret som på senare år satt upp jubileumsrevyer och valrevy 2010. I många sammanhang har jag jobbat med Hans "Lelle Printer" Dahlman, en av huvudmedlemmarna i På Håret. Vi har satt upp revyerna Nyskruvat och Snurra mitt ord (med Andreas T Olsson).

- Sommaren 2010 var jag med i revyn Semestersabotörerna med bl.a. Sven Melander och Mikael Neumann.

margareta.backlin@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Malin Thorsen Visa Dölj


Min utbildning

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, musiklärare med specialisering i sång och kör

Pedagogen

- Sång är en nyckel till att lära känna sig själv men kan också leda till stor gemenskap med andra. När man sjunger och spelar kan man uppleva total sinnesnärvaro. Det är ett sätt att få kontakt med sig själv och vara i nuet. Kraften i en kör, den delade gemenskapen, är en stark upplevelse för såväl körsångare som för mig som körledare.

- Rösten är en stor del av vår personlighet och jag vill hjälpa alla elever jag möter att hitta sin egen röst och stärka sin förmåga att uttrycka sig. Det handlar inte om att sjunga "bäst" utan om att ge redskap för att förmedla och berätta något.

- Jag är nyfiken och tycker det är roligt att möta människor på olika nivåer och i olika åldrar. Det är väldigt mycket glädje i mitt jobb på kulturskolan. Jag får så otroligt mycket energi från mina elever - och jag älskar det!

Körledaren

Vid sidan av arbetet på Solna kulturskola leder jag flera vuxenkörer. Jag gillar att röra mig mellan många olika genrer och att arbeta sceniskt.

malin.thorsen@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Mattias Holmström Visa Dölj

Mattias Holmström är pianolärare på Solna kulturskola.

Mattias Puttonen Visa Dölj


Min utbildning

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, musikerlinjen, inriktning jazz/trumset

Pedagogen

- Slagverk är ett något som alla borde få prova på! Många tror att det är synonymt med trumset och rytm men slagverk är också melodi- och ackordsinstrument som t ex marimba, xylofon och vibrafon. Har du förresten tänkt på att även piano är ett slagverksinstrument?

- Eleverna på Solna kulturskola får chansen att upptäcka hela världen av slagverk genom att prova på olika sorters instrument (se bilden nedan). Det sker genom att man spelar tillsammans med varandra i grupper under kursens gång. Detta uppskattas mycket av eleverna som får träffa nya trumkompisar, prova många olika instrument och lära sig spela i grupp.

- Trumset spelar man tillsammans med andra - det är ett ensembleinstrument! Därför är fokus under lektionerna på själva musiken och låtarna. Jag kompar oftast eleven på gitarr eller bas för att de ska uppleva något av den musikaliska kommunikationen i en ensemble.

Jazzmusikern

- Jag arbetar även som frilansande trumslagare och är flitigt anlitad på Sveriges jazzscen. Några av de jag har spelat med är Phil Woods, Chris Potter, Jon Faddis och Jan Lundgren Trio. För tillfället spelar jag ofta med Karl Olandersson Quartet och Stockholm Swing All Stars.

mattias.puttonen@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Olle Westbeck Visa Dölj

Min utbildning

 • Högskola för musikpedagogik, SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut), elgitarrpedagog
 • Kommunala musikinstitutet i Stockholm (KMI), klassiska gitarrstudier för Peter Horowitz

Pedagogen

- Om jag ska beskriva en ideallektionen så får den gärna utmynna i ett skönt jam mellan mig och eleverna, och efter lektionen skiljs vi åt med ett brett leende på läpparna!

- Improvisation och gehörsövningar är självklara beståndsdelar i en lektion och eleven får i stor utsträckning vara med och påverka innehållet.

- Vi arbetar ofta med moderna hjälpmedel som datorer och musikprogram, vilket ger utökade möjligheter till roliga och givande lektioner.

- Själv har jag en stor genrebredd, alltifrån tidig klassisk musik till modernare stilar som jazz, pop, rock, blues, latin mm vilket ger eleven stora möjligheter att utvecklas inom sin favoritgenre.

Musikern

- Jag spelar som frilans i olika konstellationer alltifrån duo med sång/instrument till storband som exempelvis Stockholm Teachers Big Band.

olle.westbeck@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Pernilla Lundberg Visa Dölj


Min utbildning

 • Musikhögskolan i Ingesund, instrumental- och ensemblelärare med blockflöjt som huvudämne och piano som biämne
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, påbyggnadsutbildning i rytmik

Pedagogen

- Det viktigaste för mig är mötet med eleverna och min absoluta tro på musikens stora betydelse för varje barn. Musiken är ett uttrycksmedel och ett medel för personlig utveckling. Det är vetenskapligt belagt att hjärnan stimuleras och utvecklas av musiken.

- Jag brinner för mitt instrument och vill visa på kvaliteter som inte är så kända hos blockflöjten. Den är inte, som många tror, ett nybörjarinstrument utan något man kan spela hela livet.

- Många känner inte till hur vackert och fylligt en blockflöjtsensemble kan låta om hela blockflöjtsfamiljen finns med: sopran-, alt-, tenor- och basblockflöjt men också kontrabas- och subkontrabasblockflöjter.

- Målet för undervisningen är att man ska kunna spela på alla blockflöjtsstorlekar. Redan från början får barnen möjlighet att prova de stora flöjterna och spela enkla stämmor tillsammans.

- Det som är särskilt roligt är att det går att spela i en ensemble även om man inte kan så mycket.

Musikern

- Vid sidan av läraryrket spelar jag tidig musik (medeltid, barock, renässans) tillsammans med körer eller vid kyrkliga högtider. Och på min fritid sjunger jag i Kungsholms kyrkokör.

pernilla.lundberg@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Per -Åke Tenor Visa Dölj

Min utbildning

 • Musikhögskolan i Örebro, instrumental- och ensemblelärare med huvudinriktning gitarr
 • Sweelinck Conservatorium Amsterdam Solistutbildning
 • Musikhögskolan i Piteå, film- och videomusik
 • Växjö Universitet, multimedia för lärare

Pedagogen

- Att skapa är en stor drivkraft hos de flesta människor. Om det sen är på ett instrument eller om man skapar egen musik och text spelar mindre roll. Jag försöker arbeta med både och. Mitt mål är att varje elev ska uppleva: jag kan! Då ligger vägen öppen för det egna skapandet.

- När eleverna kommit så långt och har bra självförtroende blir de mer och mer självgående i skapandeprocessen. Då har de fått med sig ett hantverk och en inspiration för hela livet.

Fortbildning

- Vid Uppsala universitet har jag läst pedagogiskt ledarskap. Utbildningen innehåller bland annat vetenskapsteori, organisationsteori och samtalsprocesser.

Kompositören

- Jag skriver just nu musik till två musikprojekt: inbetween och P&J Project där jag både arrangerar och mixar. Själv har jag spelat i olika konstellationer som haft en rad konserter både i Sverige och Holland. Spelar just nu i gitarrduon Deux Amis som har en rad spelningar under hösten och våren 21/22. Mina personliga intressen är musikskapande, film och litteratur. Jag har stor erfarenhet från kultur- och musikskolor runt om i Sverige och har bland annat arbetat på kulturskolor i Sundsvall, Växjö, Stockholm och Gotland.​

per-ake.tenor@solna.se

Rickard Lindgren Visa Dölj

Rickard Lindgren, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm - musikerprogrammet med inriktning jazztrumpet
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm - pedagogisk påbyggnad för musiker med inriktning bleckblås

Pedagogen

- Att få träffa barn och unga och ge dem vägledning i att uttrycka sig musikaliskt på de olika bleckblåsinstrumenten, både solistiskt och i ensemblespel, är något av det bästa som finns!

- En stark passion jag har är att alltid försöka ge den feedback och det stöd som krävs för att varje elev ska få bästa förutsättningar att ta sitt musicerande till nästa nivå och som gör att eleven känner stolthet och glädje i det som den åstadkommer, helt oavsett nivå.

- Jag har nära 15 års erfarenhet av undervisning i kulturskola och har som specialitet att starta nybörjare och vägleda fortsättningselever på SAMTLIGA bleckblåsinstrument; även de mindre vanliga som t.ex. valthorn och barytontuba.

- En annan stark drivkraft är att försöka få in alla elever i orkesterspel så att de får uppleva det fantastiska i att spela tillsammans och vara delaktiga i ett större musikaliskt sammanhang. Jag har bred orkestererfarenhet, både som orkesterledare för amatörorkesterar men även som aktiv professionell musiker i många olika konstellationer och genrer på olika scener runtom i Sverige och även utomlands.  

Musikern

Jag är flitigt anlitad som frilanstrumpetare (både solist och lead) inom de flesta genrer såsom jazz, salsa, musikal, soul, balkan, klassiskt, med mera. Exempel:

Glenn Miller Orchestra Scandinavia, Movits!, Arméns Musikkår, Laszlo Royale, Sylvia Wrethammar, Blue House Jazz Orchestra, Johan Stengård Storband, Michael Bublé, Cotton Club, Kayo, Anna Sahlene, husband i TV4:s QX-galan, Livgardets Dragonmusikkår, Beauty & the Beast the musical, A chorus Line, Legally Blonde the musical, Svante Thuresson, Aleks (grammisvinnare hiphop/soul), Lasse Lindgren Big Constellation, Cleo, Ska ’N’ Ska, La Liga Habanera, Ballroom Big Band, Calle Real, Ansiktet, Syster Sol, Roger Pontare, Janne Schaffer, Orquesta Pomo, Jakob Norgren Orchestra, Magnus Lindgren, Nano, Festibyn, Gilito y su Clave, Cem Moreno Band, Pocket Big Band, Stefan Andersson Special Delivery, Davaj! med mera...

rickard.lindgren@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Sirkka Hannula Visa Dölj


Min utbildning

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, musikerlinjen med oboe som huvudämne och pedagogik som specialisering
 • Masterclass i oboespel i Tyskland, Italien och England

Pedagogen

- Att börja spela oboe är att få inblick i en ny värld för eleven, en värld som är både spännande och lite hemlighetsfull eftersom oboe är ett speciellt instrument. Varje elev måste hitta sin egen ton och sitt eget sätt att uttrycka sig på instrumentet. Oboen är ett viktigt klassiskt orkesterinstrument men vi hittar också andra uttryck och andra sammanhang.

- Allt arbete som eleven lägger ner på spelet får hon/han tillbaka i möjligheten att uttrycka sig mångsidigt genom sitt instrument. På Solna kulturskola ska varje elev känna att hon/han lär sig och går framåt, är viktig och delaktig både i kulturskolan som helthet men också i olika samspelsformer.

- Att spela tillsammans med andra ger en extra dimension som får eleven att växa. Samspel är en otroligt bra - man får självkänsla, social träning och kompisar. Ännu mer fantastiskt är att man oavsett var man befinner sig rent nivåmässigt kan hitta nya vänner genom musiken och spela tillsammans!

Musikern

- Själv spelar jag både klassiskt, musikal och pop. Andra intressen jag har är konst, teater, litteratur och världskultur.

sirkka.hannula@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Åsa Forsberg Visa Dölj

Åsa Forsberg, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, musikerlinjen med cello som huvudinstrument
 • Studier i Paris för Mme René Flauchot
 • Framnäs folkhögskola, musiklinjen, cellopedagog, biinstrument sång och gitarr

Pedagogen

- Jag uppskattar verkligen mötet med alla elever i olika åldrar och deras fantastiska föräldrar som stöttar sina barn och förstår hur viktigt det är att lära sig ett instrument och hur mycket det kan ge, både nu och i framtiden. Det är viktigare än någonsin i dessa tider, tycker jag.

- För mig betydde kulturskolan i Umeå mycket när jag växte upp. Kulturskolan blomstrade, alla instrument fanns representerade, det fanns symfoniorkester och möjlighet till kammarmusik. Vi gjorde resor och hade bl.a. konsert i Österrike. Det var mycket betydelsefullt för mig och jag fick vänner som jag har fortfarande har kvar.

- Nu, efter ett långt liv som musiker i symfoni- och operaorkestrar och ensembler av olika slag, önskar jag att få ge tillbaka av mina erfarenheter och glädjen i att kunna uttrycka sig på ett instrument, till eleverna på Solna kulturskola.

Musikern

- Jag har arbetat på Folkoperan i deras operaorkester i 25 år, frilansat i Kungliga Filharmonikerna, Radiosymfonikerna m.fl. orkestrar sedan 80-talet. Något som också givit mig otroligt mycket är Stockholms nya kammarorkester (SNYKO) med Esa-Pekka Salonen som konstnärlig ledare. Vi spelade i ca 25 år.

- Under en 10-årsperiod spelade jag i en stråkkvartett som blandade klassiskt med pop och jazz och hette Sofisticated Ladies - en härligt galen tid!

asa.forsberg@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

TEATERLÄRARE

Sanne Ericsson Visa Dölj

Sanne Ericsson, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Gävle högskola, dramapedagogutbildning
 • Västerbergs folkhögskola, regilinjen
 • Umeå universitet, förskollärare

- Min vilja är att ta alla barn på allvar och jobba med seriositet och koncentration i det kreativa skapandet. Barnen har fantasi och lust när de kommer och min uppgift är att få dem att behålla det och utveckla sig och sitt skapande i teaterns magiska värld allteftersom de växer upp.

- Alla får också direkt ta del av hela begreppsapparaten inom teaterämnet, t.ex. ord som rekvisita, scenografi, kuliss, sufflör, improvisation, gå in i rollen mm - och på så sätt få en inblick i hela teatervärlden. Ingen måste bli skicklig skådespelare men jag vill visa alla möjligheter som finns för den som blir intresserad av teatern och allt runtomkring.

- Eleverna blir mycket säkrare på att säga sin mening och hålla föredrag och prata inför andra genom att vara med på teatern. Teatern hjälper eleven dels att lära känna sig själv och dels att våga stå för den man är. Ju äldre eleverna blir desto mer specifikt går går vi in i rollkaraktären och använder erfarenheter från deras eget liv i rollbearbetningen.

- Jag är intresserad av många olika konstformer som dans, opera och konst. Som fyraåring började jag spela blockflöjt och det gör jag fortfarande och gärna i undervisningen för de yngre barnen. Ofta samarbetar jag också med andra ämnen på kulturskolan när det gäller föreställningar av olika slag.

- Jag känner mig född till lärare. Redan när jag var liten höll jag på och undervisade dockor. Det var själva undervisningssituationen jag tyckte om och jag visste väldigt tidigt att jag ville bli lärare.

- Teatern kom in på högstadiet när jag började spela amatörteater. Jag var väldigt blyg men fick hjälp genom teatern att våga mer och att våga säga vad jag tyckte. När jag sedan började förskollärarutbildningen mötte jag en inspirerande lärare i drama och kände att det var det jag ville fokusera på - sen var det självklart att gå dramapedagogutbildningen och få koncentrera mig på drama och teater.

Den dramapedagogiska globetrottern

- Jag har en egen teaterklass med elever från årskurs 5-9 i Nepal som jag besöker regelbundet. Vi sätter upp pjäser t.ex. Oliver Twist (på engelska) på en riktig teaterscen med professionellt ljus och ljud. Det här är barnens och föräldrarnas första möte med teatern och det ger mig både utmaningar och bekräftelse på att teatern är ett universellt språk. Jag tar mycket erfarenhet med mig både från Sverige och Nepal. Mitt mål är att utvidga detta arbete till flera länder i Asien.

susanne.ericsson@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Åsa Lanzenberg Visa Dölj

Åsa Lanzenberg, Solna kulturskola


Min utbildning

 • Umeå universitet, dramapedagogutbildning
 • Dramatiska institutet, mediepedagogutbildning
 • Dramatiska institutet/Sveriges Radio, barnradioteater

Pedagogen

- När en elev vågar tro på sin egna idéer och kastar sig ut för att åka med i skapandeprocessen tillsammans med de andra i gruppen - då blir det konst - teaterkonst! Konst är inget mystiskt utan en sorts kunskap som alla människor har och kan ösa ur: fantasi och idéer som man kan använda på olika sätt. Ingen idé är mer värdefull än någon annans.

- Teater är livet gestaltat på en scen. Det är en form där man både arbetar med det roliga men också med det allvarliga. Genom att ha roligt tillsamman kan man närma sig allvarliga ämnen. Jag brukar säga att teatern är det idealiska grupparbetet som ställer stora krav på alla inblandade men som också kan ge fantastisk tillfredsställelse och glädje!

- Tillsammans med eleverna bygger vi upp berättelser, uppfinner rollfigurer och skapar miljöer där historier utspelar sig. Att göra det med barn och ungdomar och med allt vad de kan bidra med tycker jag är underbart och fantastiskt!

Konsthantverkaren

- Teatern är ett allkonstverk och jag är nog lite av en allkonstnär. Jag arbetar också med konsthantverk - smycken i silver och glaskonst.

asa.lanzenberg@solna.se

Foto: Katarina Fast Ehrlén

Kontakta oss

Senast uppdaterad