Ansökan och kursutbud komvux

På den här sidan finns information om hur du hittar, jämför och söker kurser och utbildningar på grundläggande och gymnasial komvux. Här får du också information om vad som gäller för prövning eller validering av kurs.

Komvux, den kommunala vuxenutbildningen i Solna är upphandlad och du väljer själv vilken skola du önskar läsa på. Skolorna ligger i Stockholms län. Utbildningsutbud och skolornas adress hittar du i kurskatalogen.

Kurskatalog - söka kurs och kurspaket

I kurskatalogen hittar du Solnas kursutbud. Du söker till komvux genom att göra en webbansökan. Läs mer om det kompletta kursutbudet och gör en ansökan i den webbaserade kurskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök i tid

Det är viktigt att du söker i tid. Vi tar inte emot ansökningar efter ansökningsperiodens slut och det finns inga reservplatser även om skolan säger att du kan börja.

Hjälp med planering av dina studier

Behöver du hjälp med att planera dina studier är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledning. Du kan ringa eller mejla. Du hittar kontaktuppgifterna på Solna Vuxenutbildning

Information om prövning och validering Visa Dölj

Prövning

Om du saknar eller vill höja betyg i en viss kurs har du möjlighet att göra en prövning. En prövning innebär att du på egen hand läser in en kurs och en lärare bedömer dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnes-eller kursplanen. Tänk på att en prövning ofta är omfattande och kräver mycket arbete, planera din prövning i god tid.

Var kan du göra en prövning?

Du kan göra en prövning i någon av Sveriges kommuner. Anmälan till en prövning gör du till den skola som erbjuder prövning i kursen på komvux. På skolornas webbplatser hittar du mer information kring prövning, vilka kurser som prövning erbjuds i, vilka datum som prövningarna ges samt rutiner för anmälan.

För dig som vill genomföra prövning gäller följande:

  • Du ska vara 20 år eller ha examensbevis, studiebevis eller slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan.
  • För att göra en prövning på sfi ska du vara 16 år.
  • Betyg F från kommunal vuxenutbildning – kostnadsfritt oavsett var prövningen genomförs.
  • Godkända betyg eller inget betyg sedan tidigare – prövningen kostar 500 kronor/kurs/delkurs. Avgiften betalas direkt till den skola där du gör prövningen.
  • Prövning kan du bara göra enligt de kursplaner som började gälla 1 juli 2012, det vill säga nu gällande kurser och delkurser. På Skolverkets webbplats skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om kurs- och ämnesmålen samt betygskriterierna för kurserna.

Efter genomförd prövning

Efter genomförd prövning registreras betygsresultatet samt rapporteras till UHR:s betygsdatabas. Du kan se dina inrapporterade betyg via webbplatsen antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ditt betyg rapporteras också till CSN.

Validering

Om du har kunskaper inom ett eller flera yrkesområden kan du få dina kunskaper validerade. En validering innebär en kartläggning av de kunskaper och kompetenser som du redan har. Valideringen leder till en dokumentation i form av intyg eller betyg. Med andra ord kan en validering förkorta din utbildningstid.

För dig som vill genomföra validering gäller följande:

Du ska vara folkbokförd i Solna kommun. Validering sker på de skolor som Solna har avtal med och du söker kurs/utbildning via kurskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Validering görs på den skola du blivit antagen till. Betygssättning efter en validering i kommunal vuxenutbildning sker genom prövning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad