Ekonomi och årsredo­visning

Solna stad har under flera år haft en stark ekonomisk tillväxt. Detta ställer krav på stora investeringar i välfärden, som till exempel nya skolor och förskolor – investeringar som i sin tur kräver långsiktighet och en tydlig koppling mellan mål och resurser. Läs mer i stadens årsredovisningar.

Budgeten är stadens främsta styrdokument – den anger stadens riktning och hur pengarna ska användas. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten i november varje år. Solna stad följer löpande upp och utvärderar sin verksamhet. Redovisningarna finns främst i form av delårsrapporter och årsredovisning.

Till vad går skattepengarna Visa Dölj

Stadens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje krona en Solnabo tjänar i arbetsinkomst går 17,37 öre i kommunalskatt till Solna stads verksamheter.

Så här fördelar Solna stad varje hundralapp som betalas in som skatt:

Verksamheter

2023

Grundskola, fritidshem och särskola

26,3 kronor

Vård och omsorg för äldre

21,1 kronor

Förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg

17,9 kronor

Vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning

8,1 kronor

Individ- och familjeomsorg

7,2 kronor

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

6,2 kronor

Kultur- och fritidsverksamhet

5,3 kronor

Stadsgemensam verksamhet (inkl. politik och revision)

3,0 kronor

Miljö, hälsa och räddningstjänst

1,6 kronor

Vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare

0,9 kronor

Gator, parker och stadsbyggnad

1,6 kronor

Integration och arbetsmarknadsåtgärder

0,4 kronor

Medelsreserv

0,3 kronor


= 100 kronor


Delårsrapport augusti 2021 Visa Dölj

Här hittar du delårsrapport för Solna stad 2021.

Solna stads delårsrapport 2021 (augusti) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad