Ekonomi och årsredo­visning

Solna stad har under flera år haft en stark ekonomisk tillväxt. Detta ställer krav på stora investeringar i välfärden, som till exempel nya skolor och förskolor – investeringar som i sin tur kräver långsiktighet och en tydlig koppling mellan mål och resurser. Läs mer i stadens årsredovisningar.

Budgeten är stadens främsta styrdokument – den anger stadens riktning och hur pengarna ska användas. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten i november varje år. Solna stad följer löpande upp och utvärderar sin verksamhet. Redovisningarna finns främst i form av delårsrapporter och årsredovisning.

Till vad går skattepengarna Visa Dölj

Stadens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje krona en Solnabo betalar i skatt går 17,12 öre till Solna stads verksamheter.

Så här fördelar Solna stad varje hundralapp som betalas in som skatt:

Verksamheter

2019

Vård och omsorg för äldre

25 kronor

Grundskola, fritidshem och särskola

23 kronor

Förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg

19 kronor

Individ- och familjeomsorg

9 kronor

Vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning

8 kronor

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

5 kronor

Fritids- och idrottsanläggningar samt fritidsverksamhet

4 kronor

Bibliotek, kulturskola och övrig kulturverksamhet

2 kronor

Politisk verksamhet och revision

2 kronor

Miljö, hälsa och räddningstjänst

2 kronor

Vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare

1 kronor

Gator, parker och stadsbyggnad

1 kronor

Integration och arbetsmarknadsåtgärder

1 kronor


= 100 kronor

 

Delårsrapport augusti 2021 Visa Dölj

Här hittar du delårsrapport för Solna stad 2021.

Solna stads delårsrapport 2021 (augusti) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Delårsrapport augusti 2020 Visa Dölj

Här hittar du delårsrapport för Solna stad 2020.

Solna stads delårsrapport 2020 (augusti) Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5 MB)

Delårsrapport augusti 2019 Visa Dölj

Här hittar du delårsrapport för Solna stad för perioden januari - augusti 2019.

Solna stads delårsrapport 2019 (augusti) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad