Faktura till Solna stad

Som leverantör till Solna stad ska du företrädesvis skicka elektroniska fakturor till kommunen.

Organisationsnummer

Solna stads organisationsnummer är 212000-0183.

Momsregistreringsnummer

Solna stads momsregistreringsnummer: SE212000018301

Elektroniska fakturor

Solna stad använder CGI som VAN-leverantör och tar emot fakturor i formatet PEPPOL och Sve-faktura 1.0 (SFTI), som stöds av flera affärssystem.

GLN-nummer: 7350020750007

PEPPOL-id är: 0007:2120000183

Organisationsnummer 212000-0183

På fakturan ska vår referenskod anges. Referenskoden, som består av två siffror och tre bokstäver utan mellanslag (t. ex. 99ABC), ska alltid uppges av beställaren i samband med beställningstillfället.

För att referenskoden på den elektroniska fakturan ska kunna tolkas och styras till rätt mottagare ska den anges i rätt fält, eller ”tagg”, i fakturan som kommer från er. Vanligtvis i fältet ”Er referens”.

PEPPOL BIS Billing 3
cbc:BuyerReference

Svefaktura 1:/sfti
Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID

Information som ska finnas på samtliga fakturor Visa Dölj

 • Faktura ska vara ställd till Solna stad
  • Solna stad
  • Stadshusgången 2
  • Redovisningen, 4 trappor
  • 171 86 Solna
 • Leverantörens företagsnamn och adress
 • Organisationsnummer/momsregistreringsnummer
 • Uppgift om godkänd för F-skatt
 • Bankgiro eller plusgiro
 • Referenskod för beställare
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer som är unikt under kalenderåret
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och angiven procentsats
 • Specifikation om vad fakturan avser
 • Leveransdatum

Solna stad tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats vid inköpstillfället. Fakturerings- eller andra liknande administrativa avgifter accepteras inte av Solna stad.

Solna stads leverantörsregister kontrolleras mot Skatteverket.

PDF-fakturor Visa Dölj

I undantagsfall, för er som inte kan skicka e-faktura, kan vi ta emot faktura i PDF- eller TIFF-format. Skicka fakturan till solnastad@maildrop.wm.net. Observera att detta är en automatiserad mailadress. Det går därmed inte att skriva något meddelande till mottagaren utan all information måste framgå på fakturan.

Referenskod, som består av 2 siffror direkt följt av 3 bokstäver, ska anges i fältet Er referens (eller motsvarande).

Mejlet får endast innehålla en faktura och max 20 filer (inkl. fakturan).

Fakturan och andra filer ska vara av formatet PDF eller TIF.

Pappersfakturor Visa Dölj

Solna stad tar inte emot pappersfakturor.

Utländska fakturor Visa Dölj

Utländska fakturor som ska betalas till ett utländskt bankkonto skickas direkt till beställaren med postort Solna.

Fakturor avseende köpt tjänst med A-skatt Visa Dölj

Faktura avseende köpt tjänst med A-skatt skickas direkt till beställaren med postort Solna.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad