Du kan påverka

Det är du som medborgare i Solna stad som genom val till kommunfullmäktige bestämmer vilka som ska styra staden.

Det är inte bara en gång vart fjärde år som du har möjlighet att påverka. Dina förslag och synpunkter är viktiga underlag för besluten som fattas i nämnder och kommunfullmäktige.

Vi behöver dina synpunkter

Solna stads främsta uppdrag är att erbjuda dig som Solnabo god och kostnadseffektiv service för dina skattepengar – och för att kunna fullgöra det uppdraget behöver vi dina synpunkter på hur stadens service fungerar.

Kvalitetsdeklarationer

Våra kvalitetsdeklarationer är våra löften till dig som medborgare eller brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Ta del av våra kvalitetsdeklarationer.

Ta kontakt med oss

Du kan lämna synpunkter, ge förslag eller göra en felanmälan direkt på vår webbplats eller genom stadens Kontaktcenter. Du hittar kontaktuppgifter och formulär under Kontakt och kommunikation.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad