Poddklubben för seniorer

Poddklubben för seniorer är en serie poddavsnitt där seniorer samtalar om viktiga och existentiella frågor. Här hittar du information om avsnitten och om poddcirkeln, där vi likt en bokcirkel träffas för att diskutera avsnitten.

När vi åldras och möter olika livssituationer kan vi börja reflektera över livets stora frågor, sådana som rör vår existens och plats i världen. Att diskutera sådana frågor kan hjälpa oss att bearbeta våra erfarenheter och öka vår förståelse, både för oss själva och för andra.

I Poddklubben för seniorer hör du äldre Solnabor samtala om en rad sådana frågor och ämnen. Bland annat diskuteras livet och döden, ensamhet, kärlek, familj och vänskap. I varje avsnitt hör du även Solna stads hälsopedagog för seniorer.

Podden finns på Soundcloud, som du kan ladda ner som app till din telefon eller surfplatta. Det går även att lyssna via en dator med webbläsare.

Avsnitt av podden

Här hittar du samtliga avsnitt av Poddklubben för seniorer samt reflektionsfrågor kring respektive ämne.

Varje poddavsnitt följdes av en poddcirkel efter publiceringen av respektive avsnitt. Poddcirklarna genomfördes under hösten 2023.

Avsnitt 1 - Vad handlar vänskap om egentligen? Visa Dölj

Ett samtal om vänskap sinsemellan två olika generationer.

Vänskap handlar om att ha en ömsesidig relation med en annan person som bygger på tillit, respekt, stöd och förståelse. Vänner delar ofta liknande intressen, erfarenheter och värderingar, men det är inte alltid nödvändigt. Vänskap är viktigt för vår psykiska hälsa och välbefinnande genom att ge oss en känsla av tillhörighet och samhörighet med andra människor.

I det här avsnittet möter vi senioren Kjell och tonåringen Camilla som delar med sig av sina tankar om vänskap.

Hur kan vänskapsrelationer skilja sig åt beroende på hur gammal man är? Och hur är en bra vän egentligen?

Musiken i avsnittet är licensfri musik från Pixabay.

Lyssna på avsnitt 1 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reflektionsfrågor

 • Vad hade du för tankar om avsnittet?
 • Vad är vänskap för dig?
 • Vad söker du för egenskaper hos en vän?
 • Har din syn på vänskap förändrats under åren?
 • Är det något du saknar att göra med en vän?
 • Är det en vän du skulle vilja ta kontakt med igen?
 • Vad gör du när du upplever konflikter eller svårigheter i en vänskapsrelation?
 • Är det något du har svårt att prata om med vänner?  
 • Vad gör du för att behålla vänskapen med andra? 
 • Hur gör du för att skapa nya kontakter idag? 

Avsnitt 2 - Vad händer när vi dör? Visa Dölj

Ett samtal om döden sinsemellan två olika generationen

Hur kan man förbereda sig själv och sina anhöriga på att man en dag inte kommer att finnas längre? Senioren Kjell och tonåringen Camilla diskuterar den stora frågan döden och vad de tror händer när vi dör.

Att ha funderingar kring döden är naturligt och något som de flesta människor någon gång i livet kommer att uppleva. Döden är en del av livets cykel och kan väcka olika känslor och tankar hos oss. Att dela sina tankar och känslor kan hjälpa till att bearbeta och få en djupare förståelse för sina egna tankar och känslor kring döden.

Tankar om döden kan också väcka existentiella frågor om meningen med livet, vad som händer efter döden och hur vi kan förhålla oss till vår egen dödlighet. Att förbereda sig själv och sina anhöriga inför den oundvikliga dagen när man inte längre finns kan vara en svårt, då alla hanterar och genomgår en personlig process på olika sätt. Om du har specifika funderingar kring döden kan det vara bra att prata med någon som du känner dig trygg med, till exempel en vän, familjemedlem eller professionell som en psykolog eller präst.

Lyssna på avsnitt 2 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reflektionsfrågor

 • Vad hade du för tankar om avsnittet?
 • Vad tror du händer när vi dör?
 • Vad känner du inför döden?
 • Vad hoppas du händer efter döden?
 • Tänker du ofta på döden?
 • Vad är det jobbigaste med döden?
 • Vad skulle kunna göra döden lättare?
 • Har du några praktiska tankar om döden, testamente etc?
 • Hur skulle du vilja bli ihågkommen?
 • Vad är du tacksam för i livet?

Avsnitt 3 - Att leva med sorg Visa Dölj

Om att leva med sorgen efter att ha mist de människor man älskat som mest

I det här avsnittet möter vi senioren Ingrid som berättar om att ta sig igenom det allra svåraste i livet. Hon har mist både sin ena dotter och sin man, men ser med vis och ljus blick på livet. Vi hör henne dela med sig av sina erfarenheter.

Sorg är en naturlig reaktion på förlust och innebär en känslomässig process. Det kan påverka oss på olika sätt och kan uttryckas genom känslor som sorg, ilska, rädsla, skuld, saknad och tomhet. Sorgen kan påverka oss både fysiskt och mentalt. Det är en individuell process och det finns ingen fastställd tidsram för hur länge sorgen varar. Att vara snäll och tålmodig med sig själv, uttrycka känslor, prata med personer i sin omgivning eller söka professionell hjälp kan vara till hjälp i sorgearbetet.

Att ta hand om sin fysiska och emotionella hälsa är också viktigt. Genom att ge oss själva tid och utrymme kan vi gradvis hitta en ny mening och lära oss att leva med förlusten.

Lyssna på avsnitt 3 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reflektionsfrågor

 • Vad hade du för tankar om avsnittet?
 • Har sorg påverkat ditt liv och i så fall på vilket sätt?
 • Vilka känslor och tankar väcker sorg hos dig? Hur hanterar du dessa känslor?
 • Har sorg påverkat dina relationer med andra människor?
 • Vilka strategier använder du för att hantera sorg och bearbeta förluster?
 • Vilka stödresurser finns tillgängliga för dig när du upplever sorg? Har du använt dem?
 • Hur kan du stödja andra som upplever sorg? Vilka sätt finns att vara där för dem?
 • Hur hanterar du förlust och sorg i ditt liv på ett sätt som tillåter dig att fortsätta leva meningsfullt?
 • Hur kan kulturella och religiösa traditioner hjälpa oss att bearbeta och hantera sorg?
 • Vilka olika former av kärlek har du upplevt i ditt liv? Familjekärlek, romantisk kärlek, vänskapskärlek osv.
 • Hur uttrycker du kärlek till andra människor i ditt liv?
 • Hur kan man öva sig på att vara mer kärleksfull och medkännande mot sig själv?
 • Vilka är dina förhoppningar och drömmar när det gäller kärlek och relationer?

Avsnitt 4 - Livsglädje Visa Dölj

Vi lever bara en gång, så ta vara på livet! - Om kärlek och livsglädje som senior

Hur upprätthåller man gnistan genom hela livet? Vi möter senioren Birthe som inspirerar oss med hur hon lever ett aktivt liv.

Livsglädje är en positiv känsla och attityd gentemot livet. Det handlar om att vara tacksam och uppskatta de små ögonblicken och glädjeämnen i vardagen. Att leva i nuet och acceptera både framgångar och motgångar är en viktig del av livsglädjen.

Det finns olika sätt att uppnå livsglädje, till exempel genom att vara omgiven av människor man älskar och som ger energi, att ha en meningsfull sysselsättning och att ta hand om sin fysiska och mentala hälsa. Livsglädje är viktigt för välbefinnandet och kan bidra till ett mer harmoniskt liv.

Lyssna på avsnitt 4 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reflektionsfrågor

 • Vad hade du för tankar om avsnittet?
 • Vad inspirerar dig?
 • Finns det andra personer som inspirerar dig?
 • Vad är skillnaden på det som inspirerade dig förr till det som inspirerar dig idag?
 • Vad kan du göra för att inspirera andra?
 • Vad är det bästa med livet idag?
 • Vad har du för drömmar?
 • Tänker du tillbaka mycket på livet?
 • Är det något nytt du skulle vilja lära dig i livet, pröva på eller uppleva?
 • Hur ser du på din egen ålder?
 • Känner du att du låter bli att göra saker för att du tycker det känns osäkert eller jobbigt?
 • Känner du dig diskriminerad i samhället?
 • Vad skulle få dig att känna dig mer inkluderad?
 • Tycker du att äldre bör synas mer i media?
 • Vad skulle du vilja ge för tips till den yngre generationen?
 • Vad skulle du vilja ge för tips till den äldre generationen?

Avsnitt 5 - Anhörig Visa Dölj

Min man är dement – Om att själv vara senior och anhörig

Enligt Svenskt Demenscentrum beräknas det totala antalet demenssjuka i Sverige vara cirka 150 000 personer och är härmed en växande folksjukdom, som inte bara påverkar den som är sjuk utan också alla dessa som är anhöriga. Precis som Birthe, som har en man som lider av demenssjukdom.

I det här avsnittet delar hon med sig av hur det är. Musiken i avsnittet är licensfri musik från Pixabay. Trailern från TV-programmet Hotell Romantik som hörs i det här avsnittet är hämtad från SVT Play våren 2023.

Att vara anhörig till en person med demenssjukdom kan vara utmanande och känslomässigt påfrestande. Det är viktigt att utbilda sig själv om sjukdomen och dess symtom för att kunna ge rätt stöd. Ta hand om dig själv: Att vara anhörig till en person med demenssjukdom kan vara utmattande.

Sök stöd från andra anhöriga, gå med i en supportgrupp eller prata med en professionell om dina egna behov och känslor. Ta regelbundna pauser och se till att du får tillräckligt med vila och egentid.
Kom ihåg att varje person med demenssjukdom är unik, så anpassa efter era individuella behov.

Lyssna på avsnitt 5 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reflektionsfrågor

 • Vad hade du för tankar om avsnittet?
 • Har du någon i din närhet som är drabbad av demenssjukdom?
 • Hur känns det för dig?
 • Hur har du märkt att de är eller börjar bli demenssjuka?
 • Vad är det jobbigaste med demens?
 • Kan du känna själv att du börjar bli glömsk?
 • Vad skulle du som anhörig behöva för att må bättre?
 • Har du tips till andra som är med om samma saker?
 • Vad är det svåraste med situationen?
 • Vad finns det för glädjestunder?
 • Vad är du rädd för?
 • Vet du vart du ska vända dig om du behöver hjälp och stöd?
 • Vad önskar du för stöd?

Vad är en podd? Visa Dölj

En podd, kort för podcast, är en digital ljudfil som man kan ladda ner och lyssna på när man vill. Det kan liknas vid ett radioprogram som du kan lyssna på när du vill och var du vill. Poddar kan handla om nästan vad som helst, från nyheter till underhållning till utbildning. Många kända personligheter och experter inom olika områden har egna podcasts där de delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. För att lyssna på en podcast behöver du en smartphone, dator eller surfplatta och en app som kan spela upp ljudfiler.

Kontakta oss

Senast uppdaterad