Näin kunta toimii

Solnan kaupunki on yksi Ruotsin 290 kunnasta. Kunta vastaa suurimmaksi osaksi paikallisesti alueensa yhteiskunnallisista palveluista.

Solnan kaupunki vastaa muun muassa kunnan päivähoidosta, koulusta, sosiaalipalveluista sekä vanhustenhoidosta. Muita vastuualueita ovat kaupunkiympäristö, uusyrittäjyys, kulttuuri ja vapaa-aika.

Kansan valitsemat poliitikot

Kunta on demokraattisesti johdettu järjestelmä. Se tarkoittaa sitä, että sinä päätät kaikkien muiden kunnallisvaaleissa äänestävien solnalaisten kanssa, ketkä Solnan kaupunkia johtavat. Kunnan asukkaiden valitsemat poliitikot tekevät päätöksiä päätösvaltaisissa toimielimissä kuten kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa ja lautakunnissa, joilla on omat vastuualueensa.

Toimialat ja viranhaltijat

Luottamustoimiin valituilla lautakunnissa vaikuttavilla poliitikoilla on apunaan kunkin lautakunnan toimialan viranhaltijoita. Solnan kaupungin korkein viranhaltija on kaupunginjohtaja.

Kontakta oss

Senast uppdaterad