Kestävä kehitys ja kasvu

Kasvavassa kaupungissa on huolehdittava siitä, että kasvu tapahtuu ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Solna kuuluu Ruotsin nopeimmin kasvaviin kaupunkeihin. Moni haluaisi asettua asumaan tai perustaa yrityksen tänne. Kaupunki onkin ottanut pitkällä tähtäimellä tehtäväkseen saada alueelle lisää asuntoja ja työpaikkoja. Tämä tuo monia mahdollisuuksia mutta edellyttää myös sitä, että kasvu tapahtuu ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Solnan ympäristötyössä keskitytään erityisesti kaupungin kestävään kehitykseen.

Yhtenäinen kaupunki

Solnan tavoitteena on kehittää kaupunkia kestävästi luonnonvaroja säästäen. Tämä tarkoittaa muun muassa tehokasta maankäyttöä. Uudisrakentamiseen on ensisijaisesti käytettävä jo rakennettua maaperää ja alueita, joilla on erilaisia häiriötekijöitä. Tavoitteena on luoda yhtenäinen kaupunki, jonka kaupunkirakenne koostuu vaihtelevasta rakennuskannasta eli sekoituksesta asuntoja, työpaikkoja ja palveluita.

Vihreiden alueiden vaaliminen

Lähes puolet Solnan pinta-alasta on luontoa, puistoja ja muita viherympäristöjä. Viheralueilla, jopa muutamilla kasveilla ja puilla, on tärkeä tehtävänsä tiiviissä kaupunkiympäristössä. Ne tukevat ekosysteemipalveluita parantamalla paikallisilmastoa, puhdistamalla ilmaa ja parantamalla kestävää hulevesien hallintaa ja vesistöjen vedenlaatua. Kun viheralueille rakennetaan, tilannetta on pyrittävä kompensoimaan esimerkiksi vihreillä kaupunkitiloilla, katusuunnitelulla ja viherkatoilla.

Ympäristöystävälliset rakennukset

Kaupungin kehittämistä suunniteltaessa tavoitteena on luoda solnalaisille hyvät mahdollisuudet ympäristöystävälliseen elämään ja pyrkiä mahdollisimman tehokkaaseen resurssien käyttöön rakentamisessa. Solnaan on jo monen vuoden ajan rakennettu ympäristöystävällisiä rakennuksia, ja moni rakennuttaja on saanut projekteistaan tunnustusta ulkopuolisilta tahoilta. Kaupungin tavoitteena on, että tämä kehitys jatkuu. Kun kaupunki suunnittelee rakennuksia omien toimintojensa tarpeisiin, rakennusten on täytettävä jonkin yleisesti hyväksytyn ympäristöluokittelujärjestelmän asettamat kriteerit, mitä tulee materiaalien valintaan, energiankulutukseen, jätteiden käsittelytekniikkaan ja hulevesien käsittelyyn.

Liikenne on suuri haaste

Solnan suurimpia ympäristöhaasteita on liikenne, ja ennen kaikkea kauttakulkuliikenne. Rakennukset on keskitettävä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, jolloin asukkaat eivät välttämättä tarvitse omaa autoa. Kaupungin kehitystä suunniteltaessa on luotava edellytykset tehokkaille kuljetusjärjestelmille, jotka tukevat joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad