Ansök om plats

Så här gör du för att söka plats på förskola eller pedagogisk omsorg. Här hittar du också information om sådant som är bra att känna till i samband med ansökan.

Innan du ansöker

Du kan ställa ditt barn i kö från den dag som barnet har fått ett personnummer. Ditt barn kan börja i förskola/pedagogisk omsorg från ett års ålder. Få mer information inför ansökan i Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad Pdf, 197 kB, öppnas i nytt fönster..

Om du eller ditt barn saknar de fyra sista siffrorna i personnumret ansöker du om placering med denna blankett (engelska): Application - Preschool asylum seekers and permit applicant Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.

Hitta förskola och pedagogisk omsorg Visa Dölj

Vårdnadshavare i Solna kan välja mellan kommunal förskola, fristående förskola och pedagogisk omsorg. På Thors förskola kan du även välja på finsk-svensk avdelning.

Hitta förskolor och pedagogisk omsorg i Solna. Länk till annan webbplats.

Ansök

Ansök till förskola eller pedagogisk omsorg via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats..

I e-tjänsten kan du:

 • ansöka om förskola eller pedagogisk omsorg
 • meddela behov av särskilt stöd
 • tacka ja eller nej till erbjudande om plats
 • registrera heltid eller deltid
 • anmäla och uppdatera inkomst
 • ändra kontaktuppgifter
 • ställa ditt barn i kö för att byta förskola eller pedagogisk omsorg
 • säga upp plats.

För att se din ansökan till förskola i e-tjänsten klickar du på fliken ”Alla” och sedan ”Översikt”.

För att ändra köalternativ/startdatum måste en ny ansökan göras. När du vill lägga till en eller fler verksamheter så måste du rangordna alla på nytt och fylla i det önskade startdatumet.

Om du önskar förskoleverksamhet i en annan kommun måste du vända dig direkt till den kommunen eller förskolan. När du fått en plats i en annan kommun ska du meddela Solna stad via blanketten Kontrakt för plats i förskoleverksamhet utanför Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.

Hitta mer information på sidan Frågor & svar om förskolan.

Kö och platserbjudande Visa Dölj

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit. Men barnets plats i kön påverkas också av turordningsreglerna.

Turordningsregler

Fördelningen av platser till förskola och pedagogisk omsorg sker enligt följande turordning:

 1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling.
 2. Barn med syskon som redan är placerade på den förskolan eller på den pedagogiska omsorgen.
 3. Barn med längst kötid som går i en verksamhet i Solna utanför sin stadsdel, som önskar byta till en förskola eller pedagogisk omsorg i sin stadsdel.
 4. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg, och som omfattas av platsgarantin.
 5. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg som har tackat nej till garantierbjudande.
 6. Barn med längst kötid som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i sin stadsdel som vill byta.

När två barn har samma ködatum inom samma kategori i turordningen har det äldsta barnet förtur framför det yngre.

Platsgaranti

Enligt lag ska kommuner erbjuda plats i en kommunal förskola inom fyra månader från det att vårdnadshavare har ställt sitt barn i kö. Det innebär att om ditt barn behöver en plats i förskolan i januari, behöver du ställa dig i kö senast i september. Erbjudande om plats skicka ut senast fyra veckor före startdatum.

I vissa delar av Solna stad kan det vara längre kö än i andra. Det kan därför vara svårt att få plats på önskad förskola. Då kan garantierbjudandet bli till en annan kommunal förskola än den du har önskat. Om du tackar nej till en garantiplats är det bra att veta att platsgarantin inte längre gäller. De barn som har platsgaranti erbjuds plats före barn utan platsgaranti.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg omfattas inte av fyra månaders platsgaranti. Står du endast i kö till fristående förskolor får du alltså vänta tills det blir en ledig plats och det är din tur enligt kön.

Ändring av val eller startdatum

Om du står i kön men vill ändra startdatum för ditt barn eller ändra dina val av förskolor och/eller pedagogisk omsorg måste du göra en ny ansökan. Om du ändrar startdatum och rangordning på befintlig ansökan behåller du ditt ködatum.

Lägger du till en kommunal förskola behåller du samma ködatum förutsatt att du har en kommunal förskola i kön sedan tidigare. Lägger du till en fristående förskola får den ett nytt ködatum, men du behåller samma ködatum för de förskolor du önskat tidigare.

Observera att din nya ansökan helt ersätter den tidigare. Om du vill behålla tidigare alternativ måste du ta med dessa i din nya ansökan.

Tacka ja eller nej

Du får erbjudande om plats via e-post och/eller sms. Erbjudandet registreras även i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats.. Du måste svara på erbjudandet inom fem vardagar från den dag du mottagit det. Finns två vårdnadshavare måste båda svara på erbjudandet inom svarstiden. Väljer du att inte svara innebär det att du tackar nej till platsen.

När du tackar ja till en plats förlorar du din plats i kön till övriga alternativ. Om du vill stå i kö för byte till en annan förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan.

Tackar du nej till erbjuden placering på en kommunal förskola är platsgarantin förbrukad och du kommer inte att erbjudas någon annan placering förrän det finns plats på någon av de förskolor som ditt barn står kvar i kön till. Efter tre avböjda erbjudanden till kommunal eller fristående förskola förlorar barnet sin plats i kön.

Om ditt barn står i kö för byte och du blir erbjuden en plats på det högst rangordnade alternativet och tackar nej, förlorar du köplatsen till samtliga förskolor eller pedagogisk omsorg i kön.

Om du flyttar till Solna

Du kan ställa ditt barn i kö till förskolan i Solna stad redan innan du har flyttat till Solna. Då behöver du kunna visa ett köpe- eller hyreskontrakt för din blivande bostad i Solna. Barnet ska vara folkbokfört i Solna när placeringen startar. Folkbokföringen ska vara registrerad hos Skatteverket.

När du har ett köpe- eller hyreskontrakt på ett boende i Solna skickar du en kopia till barn- och utbildningsförvaltningen, placering@solna.se. Bifoga personnummer och kontaktuppgifter på alla i hushållet samt en e-postadress.

Säga upp plats, byta förskola eller flytt från Solna Visa Dölj

Om du inte längre vill ha en plats i förskolan eller pedagogisk omsorg ska du säga upp din plats. Uppsägningstiden är en månad oavsett om barnet går i en kommunal eller fristående verksamhet.

Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte. Du säger upp barnets plats i e-tjänsten Förskola & skola under Avsluta placering. Uppsägningsdatum räknas från den dag uppsägningen registrerats i e-tjänsten Förskola & skola. Länk till annan webbplats.

Om du ångrar att du tackat ja till en erbjuden plats och meddelar detta innan angivet placeringsdatum gäller ingen uppsägningstid.

Om du flyttar från Solna

Om du flyttar från Solna får du som längst behålla förskoleplatsen under en månad, räknat från nytt folkbokföringsdatum. Kommunen du flyttar till ska ha gett sitt godkännande till att du behåller platsen och också godkänna ersättning till Solna stad eller den fristående verksamheten för platsen. Du betalar då avgiften för förskoleplatsen till barnets nya hemkommun.

Säger du inte upp platsen kommer den att avslutas automatiskt samma datum som ditt nya folkbokföringsdatum.

Endas om barnet har särskilda skäl kan det behålla sin aktuella placering trots att det är folkborfört i en annan kommun än Solna. I mån av plats kan kommunen även i andra fall ta emot barn från en annan kommun. Ansökningsblankett om förskoleplats för barn bosatta i annan kommun hämtas från stadens e-tjänsten Förskola & skola. Länk till annan webbplats..

Om du står i kö till en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Solna, men flyttar till en annan kommun, stryks barnets plats i kön när Solna stad får besked från Skatteverket om ändrad folkbokföring för barnet.

Från förskola till förskoleklass

Solna stad avslutar placering på förskolan per den 31 juli för barn som ska börja förskoleklass. Har du valt fritids så blir barnet inskriven i verksamheten från den 1 augusti.

Vill du säga upp placeringen på förskolan tidigare gör du det senast en månad i förväg via e-tjänsten Förskola & skola. Länk till annan webbplats..

Om ny placering önskas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom fyra månader beräknat från den senaste placeringens sista närvarodag, bedöms placeringen som om den har fortgått hela perioden. I ett sådant fall debiteras avgiften retroaktivt för de månader som barnet inte har använt platsen. Avgiften för perioden blir densamma som den senast gällande.

Om du vill byta förskola

Om du vill stå i kö för byte till en annan förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats.. Ditt barn blir erbjuden en plats enligt turordningen. Eftersom du redan har en plats i Solna stad har du inget garanterat datum för när du får en ny plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Vid byte av kommunal eller fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna behöver ingen uppsägning göras.

Om ny placering önskas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom fyra månader beräknat från den senaste placeringens sista närvarodag enligt uppsägningen till förvaltningen, bedöms placeringen som om den har fortgått hela perioden. I ett sådant fall debiteras avgiften retroaktivt för de månader som barnet inte har använt platsen. Avgiften för perioden blir densamma som den senast gällande.

Uppsägning från Solna stad

Om ditt barn är borta från förskolan eller pedagogisk omsorg får barnet behålla platsen i högst två månader. Därefter har Solna stad eller huvudmannen rätt att säga upp platsen.

Solna stad har också rätt att säga upp platsen om du har obetalda räkningar, om inte särskilda skäl föreligger.

Uppsägningstiden är en månad från Solna stads sida och ska meddelas skriftligen till vårdnadshavaren.

Finsk förskola Visa Dölj

Solna stad ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Det betyder att du som är finsktalande har flera särskilda rättigheter. Staden erbjuder finsk förskoleverksamhet där en större del av verksamheten drivs på finska.

Du som är finsktalande har rätt till förskola på finska för ditt barn. Solna stad erbjuder plats på kommunala förskolan Thor som bedriver finsk-svensk förskoleverksamhet på avdelningen Haren. Förskolan är centralt belägen vilket innebär att det är enkelt att ta sig dit från olika delar av Solna.

Ansök till finsk-svensk förskoleverksamhet

Du ansöker till den finsk-svenska avdelningen i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats.. I e-tjänsten väljer du Thors förskola, finsk-svensk avdelning.

Fördelning av platser

Du som önskar en plats för ditt barn i finsk förskoleverksamhet har rätt till en plats på Thors förskola, avdelningen Haren. Inom fyra kalendermånader ska barn- och utbildningsförvaltningen erbjuda en placering.

Placering på avdelningen Haren sker kontinuerligt under året. Förskolan tar gärna emot besök av intresserade familjer för att visa och berätta mer.

E-post: thor@solna.se
Telefon Haren: 072-583 16 15
Adress: Hagalundsgatan 49, 169 60 Solna

Tietoa suomeksi: solna.se/suomeksi

Läs mer om Thors förskola

Omsorg på kvällar, nätter och helger Visa Dölj

Solna stad erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds på Regnbågens förskola i centrala Solna.

Följande tider räknas som obekväm arbetstid:

 • vardagar från klockan 18.00 till 06.30
 • lördagar, söndagar och helgdagar.

Vem kan ansöka?

För att ansöka om omsorg på obekväm arbetstid behöver familjen uppfylla följande kriterier:

 • Barnet är folkbokfört i Solna.
 • Gifta eller sammanboende vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid samtidigt. Ansökan beviljas inte om en av vårdnadshavarna är ledig.
 • Ensamstående vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid.
 • Behovet av omsorg är regelbundet och kontinuerligt återkommande.

Hur ansöker man?

Vårdnadshavare gör ansökan via självserviceportalen Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats. senast en månad innan omsorg på obekväm arbetstid behövs. Vårdnadshavare behöver uppge om vårdnaden är ensam, gemensam eller gemensam ej sammanboende.

Vårdnadshavare behöver bifoga:

 • Schema från arbetsgivaren som styrker att familjen har behov av omsorg på obekväm arbetstid
 • Intyg att arbetstiden inte går att ändra
 • Anställningsavtal.

Samtliga intyg ska vara styrkta med underskrift från arbetsgivaren. Vårdnadshavarens schema från arbetsgivaren fastställer omsorgstiden. Omsorgstid avser vårdnadshavarnas arbetstid samt restid.

Avgift

Omsorg på obekväm arbetstid ingår i maxtaxan. Läs mer om maxtaxa här.

Beslut om placering

 • Vid beviljad ansökan om plats skickas erbjudande om plats via e-post och sms.
 • Vårdnadshavaren ska svara på erbjudande inom fem vardagar. Om två vårdnadshavare finns ska båda svara på erbjudandet.
 • Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats upphör erbjudandet. Om behov av omsorg på obekväm arbetstid kvarstår behöver vårdnadshavare göra en ny ansökan.
 • Beslut om placering gäller under max ett år. Efter det ska ny ansökan lämnas in.

Omsorgstid

Vårdnadshavarens schema från arbetsgivaren fastställer omsorgstiden. Omsorgstid avser vårdnadshavarnas arbetstid samt restid.

 • Barn till kvällsarbetande vårdnadshavare ska hämtas senast klockan 21.30.
 • Vårdnadshavare som slutar arbeta mellan klockan 21.30-24.00 ska hämta sitt barn senast klockan 07.30 dagen efter.
 • Arbetstid efter klockan 24.00 räknas som nattarbete och barnet har rätt att stanna på Regnbågens förskola till vårdnadshavaren har sovit färdigt.
 • Har vårdnadshavarna delade arbetspass ska barnet hämtas mellan passen.

Ändring, avslut och uppsägning av omsorgstid

Om omsorgsbehovet ändras på grund av nytt arbete eller schema ska förskolans personal alltid informeras för överenskommelse om nya tider.

Uppsägningstiden för avtal om omsorg på obekväm arbetstid är en månad. Familjen betalar avgift under uppsägningstiden. Vårdnadshavare säger upp platsen på förskolan i e-tjänsten. Uppsägningstiden räknas från den dag uppsägningen registrerats i e-tjänsten. Om uppsägning sker från Solna stads sida är uppsägningstiden en månad och ska meddelas skriftligen.

Ansök om plats för barn från annan kommun Visa Dölj

Ett barn har rätt att bli gå i en kommunal förskola i en annan kommun än hemkommunen, om barnet har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan Solna stad fattar beslut om att ta emot ett barn på de grunderna hämtar staden inett yttrande från barnets hemkommun.

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare har Solna stad möjlighet att ta emot ett barn från en annan kommun i mån av plats. För mer information se blanketten Ansökan om förskoleplats för barn bosatta i annan kommun, som hämtas via stadens e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad