Vad gör en kommun?

Solna stad ansvarar för mycket service i samhället.
En del saker måste alla kommuner i Sverige göra.
Andra saker har politikerna i Solna bestämt
att vi ska göra i vår stad.

Lagen säger att detta måste
finnas i Solna stad:

 • Förskola och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst med omsorg för individer och för familjer
 • Omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning
 • Hälsovård och viss sjukvård i särskilt boende
 • Planering för staden och byggen i staden
 • Skydd för hälsa och miljö
 • Sophämtning
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik, tillsammans med landstinget
 • Bostäder
 • Överförmyndare

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad