Sociala aktiviteter

I Solna stad finns flertalet sociala aktiviteter riktade till seniorer. Det finns öppna verksamheter, som inte kräver medlemskap i någon förening och är kostnadsfria, men även flertalet privata föreningar som erbjuder olika aktiviteter till en kostnad.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad