Sociala aktiviteter

I Solna stad finns flertalet sociala aktiviteter riktade till seniorer. Det finns öppna verksamheter, som inte kräver medlemskap i någon förening och är kostnadsfria, men även flertalet privata föreningar som erbjuder olika aktiviteter till en kostnad.

På grund av coronapandemin har många aktiviteter behövt ställas in eller anpassas efter de rådande rekommendationerna. Tills vidare läggs aktivitetsprogram för seniorer månadsvis, där såväl friskvård som sociala aktiviteter kan ingå.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad