Rösträtt

För att få rösta i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige och Europaparlamentet finns olika kriterier som du behöver uppfylla.

Vem får rösta?

Du har rösträtt i EU-valet om du är 18 år senast på valdagen och antingen är:

 • svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • medborgare i ett annat EU-land som är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Du kan läsa mer om vad som gäller på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inför Europaparlamentsvalet

Du kan rösta i Europaparlamentsvalet genom att förtidsrösta, rösta i vallokal, rösta från utlandet, rösta med bud eller rösta med ambulerande röstmottagare.

Använd din rösträtt genom att:

 • förtidsrösta i en röstningslokal från och med den 22 maj fram till valdagen den 9 juni,
 • rösta i din vallokal på valdagen den 9 juni,
 • brevrösta från den 25 april om du är utomlands, eller förtidsrösta på ambassader och konsulat från den 16 maj,
 • eller rösta med bud eller ambulerande röstmottagare.

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande kan be en röstmottagare i lokalen om hjälp. Röstmottagare har tystnadsplikt.

Röstkort Visa Dölj

Alla som har rösträtt får ett röstkort. Röstkortet innehåller information om vilka val du har rösträtt i, och vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider. Senast den 22 maj ska du ha fått ditt röstkort skickat till din folkbokföringsadress i Sverige.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Hjälp i lokalen Visa Dölj

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst, till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be en röstmottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta.

ID-handling och röstkortet Visa Dölj

Glöm inte att ta med ID-handling när du ska rösta. Om du inte har någon ID-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en ID-handling.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Har du tappat bort eller glömt att ta med ditt röstkort kan röstmottagarna i röstlokalen vara behjälpliga med att ta fram ett så kallat dubblettröstkort. Dubblettröstkort kan även beställas från Valupplysningen eller på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Rösta med bud Visa Dölj

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Du kan rösta med bud på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder,
 • funktionsnedsättning,
 • om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt eller
 • om du bor vid en lantbrevbärarlinje så kan du budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att kunna budrösta krävs ett vittne och ett bud, båda ska vara över 18 år.

Läs mer om att rösta med bud på Valmyndighetens hemsida. Där kan du även beställa material för att budrösta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rösta med ambulerande röstmottagning Visa Dölj

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Det går att anlita ambulerande röstmottagare under hela perioden förtidsröstning är möjlig, alltså även på valdagen.

Ambulerande röstmottagare kan anlitas för uppdrag genom att kontakta valnämndens kansli på 072 583 37 01 eller val@solna.se.

Att rösta på olika språk Visa Dölj

För att göra det lättare för dig som inte har svenska som modersmål finns information om hur röstningen går till på samtliga minoritetsspråk samt på några av de vanligare förekommande språken i kommunen på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad