Reglementen

Kommunens uppdrag och ansvarsområden beskrivs mer ingående i reglementen för de olika nämnderna.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad