Matavfall

Ditt matavfall kan bli en värdefull resurs om det sorteras ut från övrigt hushållsavfall. Det är enkelt att sortera. Här hjälper vi dig att komma igång.

Om du sorterar ut ditt matavfall istället för att slänga det i den vanliga soppåsen kan det bli till en värdefull resurs. Matavfallet blir bland annat fossilfritt drivmedel till kollektivtrafik och miljövänlig gödning som används av regionala bönder.

Hämtning av matavfall sker mot en kostnad. Du kan läsa mer om de olika avgifterna i stadens avfallstaxa Pdf, 36 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 36 kB).

Minska matsvinn och sortera matavfall

Den största miljönyttan gör du genom att undvika matsvinn. Det kan du till exempel göra genom att planera dina inköp, laga mat på rester eller att frysa in det som blir över från en måltid.

Nästa steg är att sortera ut de matrester som faktiskt blir och låta dem bli till biogas och biogödsel. Att ta hand om sitt matavfall är ett enkelt sätt att bidra till ett bättre klimat.

Börja sortera matavfall:

Du som bor i lägenhet Visa Dölj

1. Om din fastighet redan är ansluten till matavfallsinsamling ber du din hyresvärd eller bostadsrättsförening om att få utrustning för matavfallssortering. Det som ingår i utrustningen är en sorteringskorg, bruna papperspåsar att samla matavfallet i, en slaskrensare samt en sorteringsguide. Om ni behöver mer utrustning kan det enkelt beställas hos Solna stads avfallsentreprenör PreZero (tidigare SUEZ).
Beställ matavfallsutrustning

2. Släng ditt matavfall i den bruna papperspåsen istället för i vanliga soppåsen.

3. Släng den bruna papperspåsen med matavfallet i det bruna kärlet för insamling av matavfall istället för i vanliga sopkärlet.

4. Klart!

Du som bor i lägenhet och fastigheten inte är ansluten Visa Dölj

1. Berätta för din hyresvärd att du vill börja sortera ditt matavfall. Det är hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om anslutning. Om du vill ha hjälp med att formulera ett brev till hyresvärden eller en motion till bostadsrättsföreningens årsstämma om att du vill börja med matavfallssortering kan du använda mallarna nedan som vi tagit fram som inspiration.
Mall för brev till hyresvärd (pdf) Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 110 kB)
Mall för motion till bostadsrättsförening (pdf) Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92 kB)

2. När ni har bestämt er för att börja beställer hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse de bruna kärl som ni ska slänga matavfallet i från Solna stads avfallsentreprenör PreZero (tidigare SUEZ). De beställer också den utrustning som varje hushåll behöver för att komma igång (sorteringskorg, bruna papperspåsar, slaskrensare och sorteringsguide).
Beställ matavfallsutrustning

3. När du har fått utrustning för matavfallssortering slänger du ditt matavfall i den bruna papperspåsen istället för i vanliga soppåsen.

4. Den bruna papperspåsen med matavfallet slänger du i det bruna kärlet för insamling av matavfall.

5. Klart!

Du som bor i villa Visa Dölj

1. Beställ utrustning för matavfallssortering. Det som ingår i utrustningen är en sorteringskorg, bruna papperspåsar att samla matavfallet i, en slaskrensare samt en sorteringsguide.
Beställ matavfallsutrustning

2. Släng ditt matavfall i den bruna papperspåsen istället för i vanliga soppåsen.

3. Släng den bruna papperspåsen med matavfallet i det bruna kärlet för insamling av matavfall istället för i vanliga sopkärlet.

4. Klart!

Du som är fastighetsägare till ett flerbostadshus Visa Dölj

En genomsnittlig soppåse består till en tredjedel av matavfall. Om hushållen i din fastighet sorterar ut sitt matavfall kommer den kvarvarande mängden brännbart restavfall att minska. I förlängningen betyder detta att färre kärl eller tömningar behövs. Det betyder att kostnaden för avfallshantering för dig som fastighetsägare kommer att minska allteftersom fler ansluter sig till matavfallsinsamling.

Matavfallet blir en värdefull resurs när det slängs på rätt plats. Då kan det exempelvis bli till biogas, ett fossilfritt drivmedel till SL:s stadsbussar, och till miljövänlig gödning som används av regionala bönder.

Du som fastighetsägare kan enkelt ansluta din fastighet till stadens matavfallsinsamling. Beställ matavfallsutrustning till din fastighet här

Vi kommer gärna ut till er fastighet och rådgör kring vilket system som passar bäst.

Mer information hittar du i broschyren Insamling av matavfall: så ansluter ni er fastighet (pdf) Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Du som har företag eller verksamhet Visa Dölj

I alla verksamheter uppkommer matavfall – exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras kan ni påverka genom inköp och bra planering, men det matavfall som ändå uppstår ska källsorteras och tas omhand separat.

Du som är verksamhetsutövare i Solna kan mot en subventionerad kostnad ansluta dig till Solna stads matavfallsinsamling.

I broschyren Insamling av matavfall: så ansluter ni ert företag/verksamhet (pdf, 2 MB) Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB) hittar du all information du behöver för hur du ansluter din verksamhet eller företag till matavfallsinsamlingen.

För mer information och beställning av abonnemang för matavfallsinsamling kontakta avfallsentreprenören PreZero:s kundtjänst (tidigare SUEZ).

Tips vid sortering av matavfall

Matavfallet ska läggas i den bruna papperspåsen som kommer med i startpaketet. Låt blött matavfall rinna av i vasken och lägg gärna lite ofärgat hushållspapper i botten av påsen.

Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk, kan du slå in i lite ofärgat hushållspapper innan du lägger det i den bruna påsen.

Vad kan jag slänga i matavfallsinsamlingen? Visa Dölj

 • Matrester, råa och tillagade
 • Bröd, kakor och gryn
 • Skal och rester från frukt och grönsaker
 • Kaffesump och tepåsar
 • Skaldjur, även skalen
 • Fågel-, fisk- och köttben (små och tunna)
 • Pasta och ris
 • Ägg och äggskal
 • Ofärgat hushållspapper och servetter

Vad ska jag INTE slänga i matavfallsinsamlingen? Visa Dölj

 • Tobak, fimpar och snus
 • Tuggummi
 • Krukväxter och jord
 • Kattsand, strö eller sågspån från burdjur
 • Dammsugarpåsar
 • Grova köttben
 • Tops och plåster
 • Glass- och ätpinnar
 • Grillkol och aska
 • Trädgårdsavfall

Beställ matavfallspåsar

Du som fastighetsägare till ett flerbostadshus kan beställa fler matavfallspåsar via formuläret nedan.

Beställ matavfallspåsar till flerbostadshus Öppnas i nytt fönster.

Om du bor i villa så kan du klämma fast en påse under locket på ditt avfallskärl på tömningsdagen så lämnar chauffören en bunt med påsar vid tömning.

En mindre mängd påsar kan privatpersoner hämta på någon av stadens utlämningsställen.

Utlämningsställen för matavfallspåsar

 • Receptionen i stadshuset
 • Hemköp i Huvudsta (Storgatan 62)
 • ICA Nära i Järvastaden (Brotorpsvägen)

Kompostera matavfall

Du som bor i Solna har möjlighet att kompostera matavfall hemma. Det går att kompostera trädgårdsavfall, köksavfall eller en blandning av båda.

Kompostering av köksavfall ska anmälas till Solna stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning genom blanketten för anmälan av kompostering av köksavfall som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan.

För att kompostera matrester måste kompostbehållaren vara gjord så att råttor och fåglar inte kommer in i komposten. Det betyder att springor och maskor för lufttillförsel får inte vara större än sex millimeter. Behållaren ska ha ett lock. Komposten måste dessutom skötas så att olägenheter så som dålig lukt inte uppstår.

Fettavfall från hushåll

Fett som spolas ner i avloppet orsakar stora problem och därför är det viktigt att ta hand om fettavfall på rätt sätt. Små mängder olja och frityrfett (mindre än en liter) som uppstår hemma kan paketeras och läggas i hushållsavfallet. Fett från stekpannan kan med fördel torkas upp med hushållspapper och läggas i hushållsavfallet eller matavfallsinsamlingen.

Större mängder olja eller frityrfett ska paketeras, märks upp och lämnas till någon av stadens insamlingsplatser för farligt avfall. Läs mer under Farligt avfall och elavfall.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad