Kontakt­uppgifter kundtjänst

Här hittar du kontaktuppgifter till kundtjänst hos stadens avfallsentreprenörer.

Kontaktuppgifter till stadens avfallsentreprenörer

Område

Frågor

Kontaktuppgifter

Hushållsavfall (inkl. matavfall)

Taxa, abonnemang, tömning, fakturor och ägarbyten

PreZero (tidigare SUEZ)
08 - 519 33 004
solna.se@prezero.com

Fettavskiljare

Tömningar, extratömningar,
drift-, faktura- och abonnemangfrågor

Ragn-Sells

010 - 723 50 00
FAVA.Stockholm@ragnsells.com

Farligt avfall och elavfall

Beställning av tjänster

PreZero (tidigare SUEZ)
08 - 519 33 004 solna.se@prezero.com

Grovavfall och trädgårdsavfall

Beställning av tjänster

PreZero (tidigare SUEZ)
08 - 519 33 004 solna.se@prezero.com

Kontakta oss

Senast uppdaterad