Kontakt­uppgifter kundtjänst

Här hittar du kontaktuppgifter till kundtjänst hos stadens avfallsentreprenörer.

Kontaktuppgifter till stadens avfallsentreprenörer

Område

Frågor

Kontaktuppgifter

Hushållsavfall (inkl. matavfall)

Taxa, abonnemang, tömning, fakturor och ägarbyten

SUEZ
08 - 519 33 004
solna.se@suez.com

Fettavskiljare

Tömningar, extratömningar,
drift-, faktura- och abonnemangfrågor

Ragn-Sells

010 - 723 50 00
FAVA.Stockholm@ragnsells.com

Farligt avfall och elavfall

Beställning av tjänster

SUEZ
08 - 519 33 004 solna.se@suez.com

Grovavfall och trädgårdsavfall

Beställning av tjänster

SUEZ
08 - 519 33 004 solna.se@suez.com

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad