Förpack­ningar och tidningar

Du som bor i Solna har möjlighet att sortera ut tidningar och förpackningar av glas, kartong/wellpapp, plast och metall så att dessa kan återvinnas. Här hittar du information om var du kan lämna dina förpackningar och tidningar i Solna för återvinning.

För förpackningar och tidningar finns det ett producentansvar. Det innebär att producenterna ansvarar och betalar för insamlingen och återvinningen. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) som på uppdrag av producenterna ansvarar för insamlingen och återvinningen av förpackningar och tidningar i hela Sverige. Du kan lämna dina förpackningar och tidningar till någon av FTI:s alla återvinningsstationer i staden.

Om du är osäker på hur förpackningar eller tidningar ska sorteras kan du ta hjälp av sorteringsguiden Sörenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller besöka Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här lämnar du dina förpackningar och tidningar

Det finns ett trettiotal återvinningsstationer runt om i Solna. De är obemannade och tillgängliga dygnet runt. På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om var din närmaste återvinningsstation finns.

Många som bor i Solna har även möjlighet att sortera förpackningar och tidningar i anslutning till sin fastighet. För boende i flerbostadshus kan fastighetsägaren ansluta sig till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Läs mer under Avfall för fastighetsägare

Är du verksamhetsutövare i Solna? Läs mer om återvinning av förpackningar och tidningar under Avfall för företag och verksamheter.

Felanmälan återvinningstation

Vill du felanmälan en återvinningsstation som är överfull eller skräpig alternativt lämna synpunkter om förpacknings- och tidningsinsamlingen? Vänd dig då direkt till Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för kontaktuppgifter för felanmälan och synpunkter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad